Leica Nova TM50

Najtačnija i najpouzdanija totalna stanica za monitoring sa integrisanom kamerom

više o tome...
Leica Nova MS60

Prva svetska inteligentna MultiStanica automatski se prilagođava svakom okruženju.

više o tome...
Aibot X6

Aibot X6 je autonomna bespilotna letelica, specijalno dizajnirana za zadatke iz oblasti premera, industrijske inspekcije, poljoprivrede, šumarstva i ostalih srodnih oblasti.

više o tome...
Leica GeoMoS Monitoring Softver

Leica sistem za automatski monitoring deformacija

više o tome...
Leica GeoMoS Now!

Analiza i vizuelizacija monitoring podataka svih tipova sezora

više o tome...