Leica Nova MS60

Prva svetska inteligentna MultiStanica automatski se prilagođava svakom okruženju.

više o tome...
Leica ScanStation P30 i P40

Kompletno rešenje za skeniranje

više o tome...
Aibot X6

Aibot X6 je autonomna bespilotna letelica, specijalno dizajnirana za zadatke iz oblasti premera, industrijske inspekcije, poljoprivrede, šumarstva i ostalih srodnih oblasti.

više o tome...
Leica ScanStation P30 i P40

Kompletno rešenje za skeniranje

više o tome...
Leica Pegasus:Two

Auto platforma za mobilno mapiranje

više o tome...
Leica Pegasus:Backpack

Prenosiva platforma za mobilno mapiranje

više o tome...
Leica CloudWorx

Dodaci za oblake tačaka u popularnim CAD sistemima

više o tome...
Leica Cyclone

Potpuno rešenje za oblak tačaka

više o tome...