Leica DISTO™ X310


Leica DISTO  X310 - za rad u teškim uslovima

Novi Leica DISTO X310 je jedini laserski daljinomer koji zadovoljava IP65 standard (otpornost na vlagu i prašinu), a otporan je i na padove sa 2 metra visine.
Zahvaljujući integrisanom senzoru nagiba može indirektno meriti daljine i visine vrlo precizno.

Leica DISTO™ X310 – garantuje pouzdana merenja, čak i u teškim uslovima.

  • IP65 otpornost na vodu/prašinu
  • 360° senzor nagiba
  • Smart Horizontal Mode™
  • Treking po visini
  • Power Range Technology™
  • Osvetljeni 4-redni ekran
  • Automatski multifunkcionalni završetak

ISO Standard 16331-1 – Standard za laserske daljinomere
Domet i tačnost laserskog daljinomera zavisi od svetlosnih uslova i reflektivnosti merne tačke. Za Leica Geosystems je važno da instrument može raditi u svakodnevnim uslovima na gradilištu, a ne samo u laboratorijskim uslovima. Upravo zato je , u saradnji sa spoljnim stručnjacima, kompanija razvila standard po kojem se laserski daljinomeri mogu testirati i upoređivati.


Robusno kućište
Osetljivi merni elementi su zaštićeni čvrstim gumenim delovima.
Dokazana je otpornost na padove sa 2 metra visine i upravo zbog toga je Leica DISTO™ X310 posebno otporan.
 
Klasa zaštite IP65
Kućište i tastatura su posebno zapečaćeni kako ne bi ušla voda ili prašina, može se čak i prati pod mlazom vode.

Senzor nagiba 360°
Zahvaljujući kombinaciji merenja dužine i nagiba vrlo precizno i jednostavno možete odrediti horizontalnu dužinu - čak i preko prepreke.
Pomoću senzora nagiba takođe možete odrediti indirektne visine.

Smart Horizontal Mode™
Ako vas prepreke sprečavaju u direktnom merenju, možete koristiti Smart Horizontal Mode™ kako biste jednostavno i precizno odredili horizontalnu dužinu.