Nosači se izdvajaju jedinstvenim kvalitetom

Nosači za prizme i antene

Nosači za prizme i antene – jedinstven kvalitet

Kao i sav ostali Leica Geosystems originalni pribor i nosači se izdvajaju jedinstvenim kvalitetom. Visokoprecizni nosači iz serije Profesional 5000 nude izbor nosača sa laserskim viskom ili optičkim viskom i cevastom libelom za visoku tačnost pozicioniranja. Profesional 5000 nosači ostvaruju tačnost centrisanja od 0.3 mm. Nosači serije Profesional 3000 obezbeđuju tačnost od 1.0 mm.

PROFESIONAL 5000

Click here to enlargeSNLL121, precizni nosač sa laserskim viskom
Laser omogućava ugodno centrisanje čak i u uslovima slabe vidljivosti. Napaja se sa četiri AA-alkalne baterije. Tačnost centrisanja prizme 0.3mm, tačnost laserskog viska 1.0mm na 1.5m.
Broj artikla: 667 316

 

 

 

Click here to enlargeGZR3, precizni nosač sa optičkim viskom
Optički visak velike tačnosti i cevasta libela se na ovom nosaču koriste za precizno postavljanje iznad tačke. Tačnost centrisanja prizme 0.3mm, tačnost optičkog viska 0.5mm na 1.5m.
Broj artikla: 428 340

 

 

PROFESIONAL 3000

Click here to enlargeGRT144, nosač
Jednostavan nosač namenjen za korišćenje sa postoljima sa optičkim viskom. Pogodan za prizme bez navoja. Tačnost centrisanja 1.0mm.
Broj artikla: 667 313

 

 

Click here to enlargeGZR103, nosač sa optičkim viskom
Rotirajući nosač sa cevastom libelom, predviđen za korišćenje sa postoljima bez optičkog viska. Tačnost centrisanja prizme 1.0mm, tačnost laserskog viska 0.5mm na 1.5m.
Broj artikla: 725 566

 

 

PROFESIONAL 1000

Click here to enlargeGRT146, nosač sa 5/8″ navojem
Jednostavni nosač za korišćenje sa postoljima sa optičkim viskom. GNSS antena se direktno šrafi na nosač. Tačnost centrisanja 1.0mm.
Broj artikla: 667 216

 

 

Click here to enlargeGRT247, nosač sa 5/8″ navojem za  GS15
Jednostavni nosač za korišćenje sa postoljem koje ima optički visak.  GS15 GNSS prijemnik se dirktno šrafi. Tačnost centrisanja 1.0mm.
Broj artikla: 770 715

 

 

Pribor za nosače

Click here to enlargeGAD31, GNSS antena adapter
Za postavljanje GNSS antena na nosače i štapove koji nemaju navoj.
Broj artikla: 667 217

 

 

 

Click here to enlargeGZS4, Kuka za merenje visine
Kuka za merenje vertikalne visine prizme ili antene. Postavlja se u sve Leica Geosystems nosače.  Integrisana podela u  mm i inčima.
Broj artikla: 667 244