Korišćenje & održavanje železnice

Geodeti igraju ključnu ulogu u izgradnji železnice, obezbeđujući da su koloseci, objekti i druge komponente pravilno izgrađene, da ispunjavaju bezbednosne standarde i da pravilno funkcionišu.

Pogledajte kako deformacioni monitoring može obezbediti real-time informacije u cilju bezbednosti i integriteta železničke infrastrukture.

Naša rešenja vam pomažu da obezbedite najpreciznije podatke o pruzi, za obeležavanje, merenje osovine, praćenje kvaliteta I kontrolu izvedenog stanja.

Povećajte efikasnost i tačnost održavanja koloseka, poboljšajte donošenje odluka

Precizno merenje geometrije koloseka, priprema ulaznih podataka za operacije podbijanja i inspekcija železničkog balasta su kritični aspekti održavanja i rada železnice koji pomažu da se obezbedi bezbednost, udobnost, isplativost i efikasnost železničke mreže.

Leica Geosistems rešenja obezbeđuju geodetima napredne alate i tehnologije za precizno merenje geometrije koloseka železničke infrastrukture i pripremu ulaznih podataka za obavljanje preciznih operacija nabijanja. Štaviše, Hexagon-ovo rešenje Georadar vrši brzu inspekciju balasta i autonomno identifikuje oblasti koje zahtevaju održavanje ili obnovu

Dokumentujte i mapirajte železničku imovinu u 3D za bezbedan, isplativo korišćenje

Geodetima su zaduženi za dokumentovanje železnice I pratećih objekata uz pomoć tačnih rešenja kako bi se osiguralo da železničke mreže mogu da budu efikasno korišćene, održavane i unapređene. Naši 3D sistemi za mobilno mapiranje omogućavaju ekonomično i bezbedno prikupljanje podataka do stotina kilometara dnevno bez potrebe za osobljem na ili oko pruge. Lako mapirajte teško dostupne i nepristupačne lokacije i automatizujte obradu podataka, uključujući autonomnu identifikaciju i izdvajanje objekata. Mobilna rešenja za snimanje realnosti pomažu da se automatizuje rad i održavanje šina, pojednostavljujući prikupljanje podataka i obradu rastojanja, geometrije koloseka, profila koloseka, zapremine balasta i položaja kontaktne mreže.

Minimizirajte kvarove pomoću rešenja za praćenje železničkih pruga

Od ključne je važnosti pratiti strukturnu stabilnost železnice kako bi se osigurala bezbednost putnika, tereta i okolnih zajednica. Okolni objekti, stare strukture i ekstremni vremenski uslovi mogu uticati na železničku infrastrukturu i kolosek. Da bi se razumeo njihov efekat, neophodno je imati sveobuhvatno rešenje za nadzor objekata.

Leica Geosistems rešenja za monitoring omogućavaju vam da otkrijete promene u železničkoj infrastrukturi i okolnom okruženju, omogućavajući operaterima da efikasno upravljaju popravkama i sprovode mere preventivnog održavanja. Prikupljajte podatke u realnom vremenu o stanju šina, kao što su nagib, uvijanje, horizontalno poravnanje, širina i visina šine. Naša rešenja za monitoring u realnom vremenu, kampanjski monitoring i cloud-to-cloud analizu podataka mogu da obezbede vredne podatke za podršku informisanom donošenju odluka, obezbeđujući stalnu stabilnost i bezbednost železnice.

Otkrijte naša rešenja za projektovanje i merenje na železnici

Redukujete vreme i troškove, i povećajte produktivnost

Maksimizovanje efikasnosti i minimizovanje zastoja

Postavljen na šinsko vozilo, Leica Pegasus TRK rešenje snima putanju, 3D laserski skeniran oblak tačaka sa georeferenciranim slikama i dodatnim 360 slika može se upotrebiti kako bi se stvorila digitalna kopija železničkih šina i okolne infrastrukture. Obezbedite bezbednost daljinskim merenjem nepristupačnih ili opasnih oblasti i minimizirajte prekide na trasi brzim prikupljanjem podataka. Leica Geosistems mobilni sistemi za mapiranje vam omogućavaju da efikasno snimate podatke na velikim udaljenostima u poređenju sa konvencionalnim tehnikama geodetskog snimanja.

Lako izvucite informacije o objektima

Ciclone MMS DELIVER koristi informacije o putanji, oblake tačaka sa svim meta informacijama i slike koje su prethodno obrađene sa Ciclone Pegasus OFFICE da bi se podaci transformisali u informacije koje su korisne. Objekti kao što su glavni kolosek, susedni kolosek, stubovi/signali, ivice platforme, kontaktna mreža, zidovi, nadvožnjaci i podvožnjaci/tuneli mogu se lako prepoznati. Podaci će biti isporučeni u standardnim formatima koji se mogu besprekorno deliti među zainteresovanim stranama radi boljeg i bržeg donošenja odluka.

Snimite železničke perone ili železnički most iz vazduha

Železničke stanice mogu biti najizazovniji objekti bilo kog železničkog sistema, bilo putničkog ili teretnog. Sa Leica BLK2FLY, autonomnim letećim laserskim skenerom sa naprednim izbegavanjem prepreka, možete lako da snimiti objekte sa neba, bilo da se radi o železničkom peronu ili mostu, bez ometanja železničkih operacija. Ne zahteva prethodno iskustvo u UAV-u, BLK2FLY kontroliše aplikacija BLK2FLY. Prikupljeni 3D podaci oblaka tačaka se prenose u Leica Ciclone REGISTER 360 PLUS (BLK Edition) za naknadnu obradu, upravljanje i isporuku.

Integrisano rešenje za merenje I kontrolu kvaliteta

Polaganje šina

Aplikacija Leica Captivate Rail radi sa različitim hardverskim rešenjima uključujući šinske cipele, merači širine koloseka, kolica i dvostruka kolica (npr. Carttop, Geokod/GeoTEL) kako bi isporučila potrebne podatke za bilo koju fazu vaših projekata obnove ili izgradnje.

Pouzdana tačnosti na železnici

Leica Geosistems je preferirani partner kompanije Amberg Technology za potrebe obezbeđivanja visoko preciznih senzora za merenja geometrije koloseka.

Leica TS60 totalna stanica komunicira sa Amberg Tamping GRP 3000 trolom i tako formira sistem za podbijanje koloseka visokih performansi koji omogućava identifikaciju grešaka u poziciji koloseka I čini osnovu za održavanje koloseka balasta.

Odredite bezbednu putanju uz preciznu i efikasnu inspekciju slobodnih profila

Digitalni blizanac visoke preciznosti za analizu slobodnih profila

Postavljen na šinsko vozilo, Leica Pegasus TRK rešenje snima putanju, 3D laserski skeniran oblak tačaka može sa georeferenciranim slikama i dodatnim 360 slikama kreirati digitalnu kopiju železničkih šina i okolne infrastrukture. Bezbedan rad je obezbeđen daljinskim merenjem nepristupačnih/opasnih područja, a brzim prikupljanjem podataka minimiziraju se prekidi saobraćaja. Leica Geosistems mobilni sistemi za mapiranje vam omogućavaju da efikasnije snimate podatke na velikim udaljenostima u poređenju sa konvencionalnim tehnikama geodetskog snimanja.

Autonomno izdvajanje informacija za analizu slobodnih profila

Ciclone MMS DELIVER koristi informacije o putanji, oblake tačaka sa svim meta informacijama i slikama koje su prethodno obrađene sa Ciclone Pegasus OFFICE softveru da bi se podaci transformisali u informacije koje su korisne. Automatska ekstrakcija informacija omogućava analizu prohodnosti za 2D profile vozova i 3D modele vozova za upravljanje zadiranjem vegetacije i definisanje slobodnog prostora. Sa Ciclone MMS DELIVER, možete definisati složene modele vozova za teške terete (opterećenje i nosač) za dimenzionalno ojačanu analizu rizika razmaka tereta u odnosu na bazu podataka o slobodnim profilima. Dobijene informacije se isporučuju u standardnim formatima za razmenu I deljenje između više kancelarija i saradnika.

Bezbedna inspekcija tucanika sa SRS SafeRailSyitemima

Smanjite vreme snimanja uz pomoć brzog radarskog sistema (GPR) koji prodire u zemlju

SafeRailSistem (SRS) je brzo i nedestruktivno GPR rešenje koje vam omogućava da autonomno pregledate železnički balast radi obnavljanja i održavanja. Ovaj brzi radarski sistem (više od 300km/h) je sastavljen od tri ili četiri antene i može se lako montirati na šinski vagon, železničko vozilo ili lokomotivu. Smanjite troškove za inspekciju podloge koloseka, održavanje i obnavljanje balasta i poboljšajte donošenje odluka o održavanju koloseka.

Izdvojite i analizirajte radarske podatke pomoću SRS DPA paketa

SRS DPA je namenski softver za naknadnu obradu za lako i efikasno tumačenje SRS podataka. Softver omogućava kontinuirano mapiranje debljine balasta, lociranje područja sa nedovoljnom nosivošću (npr. balastni džepovi), razlikovanje između čistog i zaprljanog balasta i otkrivanje delova sa problemima odvodnje. SRS DPA paket uključuje napredne algoritme za automatsko prepoznavanje obrazaca koji pomažu u proceni statusa balasta i uključuje automatsku funkciju za detekciju slojeva. Analizator podataka i moduli za izveštavanje vam omogućavaju da rukujete različitim prikazima slojeva i izvozite rezultate i podatke u različitim formatima.

Upravljajte rizicima železničkih projekta radi bolje sigurnosti pomoću skalabilnih rešenja za praćenje

Povećajte bezbednost na licu mesta i smanjite investicije uz praćenje kampanje

Izgradnja železnice može biti opasna, a od kritičnog je značaja očuvanje bezbednosti ljudi i imovine. Preko Leica Geosistems rešenja za praćenje, kretanje na i oko lokacije se može otkriti i preduzeti mere predostrožnosti. Kada su rizici mali, sprovedite praćenje kampanje sa postojećom opremom kako biste obezbedili potrebne podatke, a da investicije budu male.

Poboljšajte efikasnost i minimizirajte greške uz poluautomatski monitoring

Kada se očekuje veći rizik tokom izgradnje železnice, ljudi, infrastruktura i imovina mogu biti bezbedni uz poluautomatsko praćenje. Merenja i analize se sprovode automatski, bez potrebe za osobljem na licu mesta, koristeći najprecizniju totalnu stanicu ili MultiStanicu, Leica TPS aplikaciju za monioring i Leica GeoMoS softverski paket za monitoring. Rezultati se mogu vizualizovati i prikazati on line kako bi se ubrzao proces brze identifikacije pomeranja i da se preduzmu radnje kako bi se sve zaštitilo

Povećajte bezbednost uz praćenje u realnom vremenu

Za potpuni mir, primenite Leica Geosistems monitoring rešenja za praćenje u realnom vremenu. Automatsko praćenje je pravi izbor za projekte sa visokim rizikom i na lokacijama gde je pristupačnost opasna. Tačke se mogu identifikovati i automatski meriti pomoću Totalne stanice, MultiStanice, digitalnog nivelira, GNSS ili WiSenMeshWAN geotehničkih senzora i odmah proveriti da li je došlo do pomeranja. Obaveštenja se šalju u realnom vremenu, a stručnjaci mogu odmah da odluče da evakuišu ugrožena područja. Čuvajte svoje gradilište i okolinu bezbednim uz Leica Geosistems monitoring rešenja za praćenje koja kontinuirano obaveštavaju sve učesnike u projektu.

Efikasnije praćenje sa Leica monitoring rešenjem

Za brži i besprekorniji radni tok sa minimalnim vremenom provedenim na licu mesta, čime se smanjuje rizik i povećava bezbednost, naše rešenje ima tri funkcije jednostavne za korišćenje. Leica Combox60, plug-and-play sa Leica GeoMoS Edge, pruža geodetima najjednostavnije podešavanje – jedno dugme, jedan kabl. Leica Nova TM60 i AutoLearn funkcionalnost omogućavaju geodetima da automatski detektuju prizme. Leica GeoMoS paket ima napredni železnički šablon koji omogućava složene proračune i precizne konfiguracije za kvalitetne izveštaje u željenom formatu brže bez greške. Isporučite podatke brže i lakše uz Leica monitoring rešenje za bezbednije železnice.

Korisnički primeri iz prakse

Monitoring perona I pruge tokom izgradnje

Pogledajte kao je kompanija GEOFIT vršila topografska I inženjerska merenja I bila odgovorna za monitoring koloseka I perona koristeći hibridno monitoring rešenja na stanici blizu Pariza.

Kako Warner Surveys koristi TS60

Pogledajte kako Warner Surveys koristi TS60 za kontrolna merenja ma Kings Cross stanici u Londonu da bi dobili “verifikovan prikaz“ i za 3D monitoring fasada i zgrada.

Monitoring najvećeg Australijskog transportnog projekta

Otkrijte kao GLS Monitoring koristi monitoring stanice i Leica GeoMoS monitoring softver za alarmiranje u slučaju detekcije bilo kakvih pomeranja izvan prihvatljivig granica na Centralnoj stanici u Sidneju.

Pogledajte savete & stručna mišljenja i sarađujte sa kolegama na LinkedIn mreži.

VAŠ GEODETSKI PARTNER

Jedino Leica Geosystems ima 200 godina iskustva u oblasti geodezije. Pogledajte kako vas mi možemo podržati našim rešenjima za merenje i pozicioniranje vrhunskog kvaliteta.

UNAPREDITE VAŠE POSLOVANJE

Otkrijte kako vam  digitalizacija tehnologija i procesa može pomoći u poslovanju da kreirate nove mogućnosti, ostanete konkurentni i povećate produktivnost.

GEODETSKA REŠENJA

Bez obzira na kompleksnost projekta, u okviru našeg širokog portfolija za  merenje, pozicioniranje, vizuelizaciju, ćete naći rešenje koje će vam pomoći da budete…

UNAPREDITE VAŠE ZNANJE

Steknite nove veštine da bi ste bili efikasniji i pravovremeno reagovali na poslovne zahteve. Otključajte potencijal da bi ste ponudili bolje, brže i specijalizovanje usluge…