Amberg Trole – Sistemi za pruge

Rešenje za precizno snimanje izvedenog stanja i informacije o geometriji pruge za podbijačice i detekciju slobodnih profila.

Leica Geosystems je preferirani partner kompanije Amberg Technologies. Integrišemo naša geodetska rešenja sa Amberg sistemima za podbijačice i detekciju slobodnih profila kako bismo obezbedili visoko precizna merenja geometrije pruge.

Pouzdana i precizna geodetska merenja

Poboljšajte sigurnost i performanse pruge uz Amberg Trole.
Zabeležite ključne parametre geometrije pruge – širinu koloseka, nadvišenje, uvrtanje, krivinu – sa neuporedivom tačnošću. Ovo integrisano rešenje pruža pouzdana i precizna merenja za efikasno regulisanje koloseka i podešavanje slobodnog prostora, osiguravajući da vaše operacije na pruzi zadovolje najviše standarde efikasnosti i bezbednosti.

Modularni dizajn za brzu primenu

Amberg Trole karakteriše modularni dizajn koji omogućava brzo sklapanje i rasklapanje, omogućavajući brzu primenu i fleksibilnost u različitim geodetskim okruženjima. Ovaj pristup dizajnu osigurava da se timovi mogu prilagoditi različitim uslovima i zahtevima pruge uz minimalan napor, značajno povećavajući efikasnost geodetskih operacija i smanjujući vreme potrebno za pripremu i postavljanje.

Minimalno vreme na pruzi smanjuje zastoje

Pružajući rezultate u realnom vremenu, dostupne direktno na terenu, Amberg Trole povećavaju efikasnost, značajno smanjujući potrebno vreme na pruzi. Ova funkcija omogućava brze odluke i prilagođavanja, dodatno smanjujući operativne prekide. Optimizacija geodetskog procesa podržava kontinuirane vozne redove i smanjuje uticaj održavanja pruge, istovremeno povećavajući sigurnost i pouzdanost za neometan protok robe i putnika.

Amberg Video

Pogledajte ovaj video kako bi ste videli različite mogućnosti primene i konfiguracije Amberg Trola za železnice.

Brošura

Preuzmite brošuru sa detaljnim informacijama o Amberg Rail naprednim rešenjima za merenja pruga.

Blog

Pročitajte blog kako bi bolje razumeli zašto je sada trenutak za ponovo fokusiranje na optimizaciju železnički pruga.

Zainteresovani za razgovor sa ekspertom?
Kontaktirajte nas već danas.