Nova granica u analizi GPR podataka

IQMaps

IQMaps je nova softverska aplikacija za naknadnu obradu i naprednu analizu prikupljenih GPR podataka, koja obezbeđuje brzo povezivanje između korisnika i GPR podataka. Mašinsko vreme je smanjeno, uvedena je obrada u realnom vremenu, napredno upravljanje ciljevima i 3D vizuelizacija. Pored detekcije i mapiranja podzemnih instalacija, dostupne su i druge funkcionalnosti za 3D mapiranje anomalija, vrtača, inspekcijskih otvora i arheoloških lokaliteta.

IQMaps pruža pristup korak po korak koji vodi korisnika u obavljanju najbolje i najbrže analize podataka uz pomoć prilagodljivih alata za obradu i analizu, kako za kvalifikovane tako i za nestručne korisnike za mapiranje podzemnih instalacija, arheoloških i ekoloških istraživanja ili detaljnog mapiranje projekata velikih površina.

IQMaps je odsada dostupan za celu IDS Stream porodicu georadara!

Karakteristike i prednosti:

 • Revolucionarni interfejs
  Omogućava imerzivnu stvarnost tokom faze naknadne obrade podataka
 • Pretraga i mapiranje velikih površina
  Ne postoji ograničenje u upotrebi softvera čak ni kod pretrage velikih površina
 • Prilagođen korisniku
  Lakoća upotrebe i produktivnost su dramatično povećani (do 30.000 m² u radnom danu)
 • Georeferencirani podaci
  Novi softver je razvijen sa preciznim ciljem da prezentuje georeferencirane podatke nakon što su obrađeni
 • Podacima je lako upravljati
  Intuitivan interfejs sa alatkama koje se lako koriste i upravlja podacima (pomeranje, skupljanje, širenje prikazanih podataka na ekranu)
 • Lako izvlačenje podataka o različitim karakteristikama podzemlja
  Detekcija anomalija (vrtače i pećine, podzemne trafostanice, zatrpani objekti)