Leica iCON sistem za 3D kontrolu betonskog finišera

Leica iCON pave - Betoniranje

3D rešenje za betoniranje ivičnjaka i rigola

Leica iCON pave unapredjuje Vaše poslovanje sa 3D rešenjem od asfaltiranja aerodroma do radova na tunelima, radova na ivičnjacima i rigolama ili na novom projektu autoputa. Sa decenijama iskustva u 3D rešenju za asfaltiranje, Leica Geosystems je dokazala stručnost u stotinama instaliranih i aktivnih sistema širom sveta i brojnim odobrenim interfejsima sa svim glavnim OEM proizvođačima. Uradite brže, efikasnije i ispravnije poslove asfaltiranja sa rešenjem za betonski finišer od strane Leica iCON rešenjem za kontrolu mašina. 

 

KLJUČNI BENEFITI OD LEICA ICON 
 • Pojednostavljen prenos podataka u istoj platformi kao i sva ostala iCON rešenja za kontrolu mašina 
 • Inteligentna kombinacija hardwera panela i “cradle-a ” (kolevke), koja čuva podatke o mašini  
 • Ušteda troškova i vremena uz jednostavnu instalaciju i brzo podešavanje 
 • Glatki radni procesi zahvaljujući kompletnom portfoliu Leica iCON proizvoda za bilo koju primenu na gradilištu 

  

KLJUČNI BENEFITI ICON BETONIRANJA 
 • Dostupna su četiri profila mašine za betonsko asfaltiranje 
 • Dosledan i visoko precizan kvalitet asfalta kao treća generacija iCON rešenja za asfaltiranje bez sajle 
 • Lako prilagođavanje u svim uslovima na gradilištu sa nekoliko kombinacija senzora 
 • Kontinuirani rad asfaltiranja automatskim preuzimanjem totalnih stanica (Leapfrog) 
 • Smanjena upotreba kablova i manji troškovi sa upotrebom “multipoint” radia. 
 • Podržano od strane Leica ConX aplikacije za praćenje, prikaz i sinhronizaciju. 

  

3D rešenje za kontrolu mašina 

Leica Geosystems nudi 3D rešenja za upravljanje mašinama za sve teške građevinske primene na vašem gradilištu. Zamenitesajlusa upotrebom premijum totalne stanice kao i GNSS senzorima koji navode mašinu visinski i poziciono.Ostvarite preciznije rezultate asfaltiranja, uštedite vreme i novac, i povečajte sigurnost na radnom mestu.  

Leica iCON pave za betonsko asfaltiranje podržava sve aplikacije kao što su, slipform paving, curb and gutter, trimmer, and placer spreader. Dizajniran u saradnji sa glavnim OEM proizvođačima, Leica Geosystems osigurava da 3D rešenje za betonsko asfaltiranje uspunjava vaše zahteve. 

 

PRIPREMA 

 • Učitavanje referentnog modela preko Leica ConX-a 
 • Izaberite referentnu liniju i liniju pada na ekranu 
 • Prilagodite prikaz na radnom ekranu. “run mode” 
 • Aktivirajte Multipoint Radio 
 • Podesite totalne stanice za automatsko prebacivanje (Auto Leapfrog) 

 

RADNI PROCES 

 • Pratite protok materijala u run mode režimu. 
 • Koristite brze tastere da biste isključili/uključili sigurnosne funkcije  

 

KONTROLA KVALITETA 

 • Automatko logovanje kao izvedeno stanje (as-built) 
 • Pratite napredak u Leica ConX-u