Naša posvećenost. Vaš izbor.

Paketi korisničke podrške

Širok izbor Leica Geosystems paketa podrške i profesionalnih servisa je pažljivo organizovan u okviru serije Paketa Korisničke Podrške (CCP). Ovi paketi omogućavaju korisnicima da veoma lako izaberu tip podrške servisa koji najbolje odgovara njihovim zahtevima i budžetu.

Kada izaberete CCP paket, možete iskoristiti sve benefite koje pruža:

  • održavanje i garancija koji će osigurati da vaša oprema uvek bude u ispravnom stanju,
  • radi bez problema i minimum zastoja u radu.
  • raspoloživost tehničke podrške preko telefona, bez dodatnih troškova,
  • obezbeđenu produktivnost vašeg osoblja, omogućavajući im da dobiju profesionalni savet kada je to najpotrebnije.

Kao korisnik Leica Geosystems Customer Care Package, vi uživate u sigurnosti naših Globalnih Komponenata, u kombinaciji sa Lokalnim benefitima.

Paketi Korisničke podrške se realizuju putem globalne mreže profesionalnih inženjera, podrške i servisnih  tehničara, a raspoloživi su za totalne stanice, GNSS proizvode, digitalne nivelire i kontrolere, kao za HDS proizvode i softver.

Paketi Korisničke podrške
Izborom nekih od pet različitih Paketa podrške bićete sigurni da dobijate paket koji najbolje odgovara vašim zahtevima i budžetu. Od Basic do Gold paketa , Leica Geosystems ima odgovarajući CCP za vaš biznis.

CCP – paketi su raspoloživi za različiti period

Korisnička podrška

Iskoristite prednosti direktnog telefonskog i online pristupa mreži profesionalne podrške, koja će raditi sa vama na rešavanju bilo kog problema koji se može pojaviti, bilo da je u pitanju operativno pitanje, konfigurisanje instrumenta ili generalni savet. Zahtev za podršku može biti upućen online 24 časa dnevno.

Održavanje softvera

Najnovija softverska poboljšanja i nove funkcionalnosti čine vaš instrument sposobnim za maksimalnu produktivnost.

Održavanje hardvera

Periodično preventivno održavanje, sprovedeno od strane iskusnih tehničara:

  • minimizuje popravke
  • minimizuje zastoje u radu
  • obezbeđuje pouzdan rad instrumenta.

Kompletna servisna istorija pomaže vašem instrumentu da zadrži svoju buduću prodajnu cenu na tržištu.

Produžena garancija

Leica Geosystems geodetski instrumenti dolaze sa standardnom jednogodišnjom garancijom. To može biti produženo  do maksimalno tri godine, uz pokrivanje troškova popravke i rezervnih delova. Produžena garancija obezbeđuje dodatnu sigurnost jer neplanirani troškovi u budućnosti mogu biti izbegnuti.

Lokalni benefiti

Svaki lokalni distributer proširuje standardne Pakete Korisničke Podrške sa lokalnim resursima, distributivnom mrežom, lokalnim jezikom i poznavanjem lokalnih metoda.