Najbolja totalna stanica za svaki geodetski posao

Tradicija pionirskih inovacija totalnih stanica

Ceo jedan vek, Leica Geosistems je pionir inovacija kada je reč o totalnim stanicama. Kontinuiranim inovacijama koje spajaju tehnologije, učinjeni su skokovi u funkcionalnosti i produktivnosti. Od najveće tačnosti do standardne tačnosti, od potpuno automatizovanih do manuelnih, totalne stanice su dostupne za sve primene. Tokom godina, merenje pomoću totalnih stanica napredovalo je od merenja diskretnih tačaka do merenja slika i oblaka tačaka. Sa lakim za korišćenje, a opet moćnim terenskim softverom, i komplementarnim kancelarijskim softverom, totalna stanica je najsvestraniji i najpouzdaniji merni instrument.

Totalne stanice bez ograničenja

Nikada izbor totalnih stanica nije bio tako bogat. Sa najvišeg kraja, Leica TS60, najtačnije totalne stanice na svetu za najzahtevnije zadatke; preko Leica MS60 MultiStanice, koja skenira 30.000 tačaka u sekundi, uz potpune funkcionalnosti totalne stanice; pa do Leica TS16, svestrane totalne stanice sa automatskim prilagođavanjem svim uslovima okoline za najbolje performanse. U kombinaciji sa izborom kontrolera na terenu i Leica Captivate terenskim softverom, zagarantovana je maksimalna produktivnost i performanse.

Pronađite najbolju totalnu stanicu za svaki posao

Leica Infinity je vrhunski geodetski softverski paket. Dizajniran da podrži rad na brojnim raznovrsnim topovima projekata, podatke za BIM, CAD, GIS i zajedno sa podacima merenja u jednom, jednostavnom za korišćenje, geodetskom softveru. Fotografije i oblaci tačaka iz totalnih stanica, MultiStanica, UAV i GNSS rovera su besprekorno integrisani sa klasičnim merenjima u cilju obezbeđivanja korisnih proizvoda koje se mogu digitalno razmenjivati putem “cloud” tehnologija ili analognih planova. Sa servisima koje pruža Hexagon, pristup podacima je brz i efikasan. Uz potpunu sledivost i kvalitetne izveštaje, uvek možete biti sigurni u vaše proizvode.

Istražite savete i prednosti kako geodetski kancelarijski softver može pojednostaviti vaše radne procese u četiri osnovna aspekta geodetskog posla.

Nijedan posao nije prevelik niti mali

Totalne stanice sa Leica Captivate softverom nude fleksibilnost i performanse bez premca. Uz najširi izbor aplikacija I programa, uvek postoji funkcija koja sa lakoćom završava svaki posao. Sa automatizovanom pomoći pri merenju kroz automatsk prilagođavanje svim uslovima okoline, DinamicLock omogućava automatsko praćenje pokretnih prizmi, a AutoHeight meri visinu instrumenta jednostavnim pritiskom na dugme. Da biste saznali više o Captivate softveru i automatizovanim funkcijama totalnih stanica, posetite on-line portal na internetu.

Uvek budite u toku gde su vaši instrumenti sa LOC8, našim rešenjem za sprečavanje krađe i lociranje

LOC8 je odličan alat za praćenje, upravljanje voznim parkom i rešenje za odvraćanje od krađe. Mogućnost praćenja, lociranja i zaključavanja vaših totalnih stanica omogućava vam da povratite ukradenu opremu i može biti od koristi u slučaju osiguranja. Omogućava vam da daljinski zaključavate i otključavate totalne stanice na zahtev, kada je to potrebno, samo jednim klikom na dugme preko vaše aplikacije ili web naloga. Uštedite troškove i trud na duži rok. Smanjite vreme zastoja u slučaju krađe koje bi vas uglavnom ostavilo bez opreme za izvođenje projekata ili čak i za zamenu ukradenih instrumenata.

VAŠ GEODETSKI PARTNER

Jedino Leica Geosystems ima 200 godina iskustva u oblasti geodezije. Pogledajte kako vas mi možemo podržati našim rešenjima za merenje i pozicioniranje vrhunskog kvaliteta.

UNAPREDITE VAŠE POSLOVANJE

Otkrijte kako vam  digitalizacija tehnologija i procesa može pomoći u poslovanju da kreirate nove mogućnosti, ostanete konkurentni i povećate produktivnost.

GEODETSKA REŠENJA

Bez obzira na kompleksnost projekta, u okviru našeg širokog portfolija za  merenje, pozicioniranje, vizuelizaciju, ćete naći rešenje koje će vam pomoći da budete…

UNAPREDITE VAŠE ZNANJE

Steknite nove veštine da bi ste bili efikasniji i pravovremeno reagovali na poslovne zahteve. Otključajte potencijal da bi ste ponudili bolje, brže i specijalizovanje usluge…