Prenosiva platforma za mobilno mapiranje

Leica Pegasus:Backpack

Leica Pegasus:Backpack – hodajući kreirajte 3D okruženje

Leica Pegasus:Backpack je dobitnik mnogobrojnih nagrada za mobilnu senzorsku platformu. Ergonomski dizajn kombinuje pet kamera obezbeđujući potpuno kalibrisan pregled od 360 stepeni i dva lidar senzora sa ultra lakim karbonskim kućištem. To omogućava široku i efikasnu primenu kako u otvorenom, tako i zatvorenom prostoru sa profesionalnim nivoom tačnosti.

Ovo jedinstveno rešenje za mobilno mapiranje je dizajnirano za brzo i tačno snimanje realnosti. Pegasus:Backpack potpuno je portabilan i dizajniran tako da se ponaša kao senzorska platforma sa standardnim eksternim triger i sink portovima.

BIM – mapirajte unutra, spolja, ispod zemlje, bilo gde
Pegasus: Backpack čini naprednu BIM dokumentaciju realnom. Sinhronizacijom fotografija sa oblakom tačaka, obezbeđuje kompletnu dokumentaciju infrastrukturnih objekata tokom njihovih održavanja. Korišćenjem SLAM  tehnologije (Simultano lociranje i mapiranje) I visokopreciznog inercijalnog sistema ,ova platforma obezbeđuje precizno pozicioniranje i nakon izgubljenog GNSS signala.

Industrijski trening – realne informacije za brz odziv
Poznavanje i shvatanje okoline pre delovanja u vanrednim situacijama može spasiti ljudske živote. Pretvorite bilo koju lokaciju u 3D modele i slikovne mozaike za brz, siguran i efikasan odziv. U kombinaciji sa  Autodesk-om, Intergraph-om i drugim softverima, Industrijski trening zasnovan na realnosti je unapređen sa najpreciznijim i tačnim podacima.

Zaštita i sigurnost – pomoć pri odluci u kriznim situacijama
Pegasus:Backpack pomaže da donosite brže i bolje odluke u kriznim situacijama, dajući pouzdane informacije. Evakuacioni planovi i mapirane rute poboljšani su jasnim i detaljnim fotografijama kao i ažurnim oblakom tačaka. Pristup gusto naseljenim područjima, obezbeđen tačnim i preciznim mapiranjem daje gradskoj upravi jasniju sliku u mogućem rešenju.

Odgovor na prirodne nepogode – smanjite štetu i spasite živote
Po prvi put, odgovorni za prirodne nepogode imaju mogućnost snimanja pogođene oblasti i formiranje 3D okruženja jednostavno hodajući. Brže vreme reakcije rezultuje minimiziranjem štete i spašavanjem života. Snimite kritična područja kako bi doneli što bolje odluke pri rekonstrukciji.