Nosači se izdvajaju jedinstvenim kvalitetom

Nosači za prizme i antene

Nosači za prizme i antene – jedinstven kvalitet

Kao i sav ostali Leica Geosystems originalni pribor i nosači se izdvajaju jedinstvenim kvalitetom. Visokoprecizni nosači iz serije Profesional 5000 nude izbor nosača sa laserskim viskom ili optičkim viskom i cevastom libelom za visoku tačnost pozicioniranja. Profesional 5000 nosači ostvaruju tačnost centrisanja od 0.3 mm. Nosači serije Profesional 3000 obezbeđuju tačnost od 1.0 mm.

PROFESSIONAL 5000

SNLL121, precizni nosač sa laserskim viskom

Laser omogućava ugodno centrisanje čak i u uslovima slabe vidljivosti. Napaja se sa četiri AA-alkalne baterije. Tačnost centrisanja prizme 0.3mm, tačnost laserskog viska 1.0mm na 1.5m.
Broj artikla: 667 316

GZR3, precizni nosač sa optičkim viskom

Optički visak velike tačnosti i cevasta libela se na ovom nosaču koriste za precizno postavljanje iznad tačke. Tačnost centrisanja prizme 0.3mm, tačnost optičkog viska 0.5mm na 1.5m.
Broj artikla: 428 340

PROFESSIONAL 3000

GRT144, nosač

Jednostavan nosač namenjen za korišćenje sa postoljima sa optičkim viskom. Pogodan za prizme bez navoja. Tačnost centrisanja 1.0mm.
Broj artikla: 667 313

GZR103, nosač sa optičkim viskom

Rotirajući nosač sa cevastom libelom, predviđen za korišćenje sa postoljima bez optičkog viska. Tačnost centrisanja prizme 1.0mm, tačnost laserskog viska 0.5mm na 1.5m.
Broj artikla: 725 566

PROFESSIONAL 1000

GRT146, nosač sa 5/8″ navojem

Jednostavni nosač za korišćenje sa postoljima sa optičkim viskom. GNSS antena se direktno šrafi na nosač. Tačnost centrisanja 1.0mm.
Broj artikla: 667 216

GRT247, nosač sa 5/8″ navojem za GS15

Jednostavni nosač za korišćenje sa postoljem koje ima optički visak. GS15 GNSS prijemnik se dirktno šrafi. Tačnost centrisanja 1.0mm.
Broj artikla: 770 715

OPREMA ZA NOSAČE

GAD31, GNSS antena adapter

Za postavljanje GNSS antena na nosače i štapove koji nemaju navoj.
Broj artikla: 667 217

GZS4, Kuka za merenje visine

Kuka za merenje vertikalne visine prizme ili antene. Postavlja se u sve Leica Geosystems nosače. Integrisana podela u mm i inčima.
Broj artikla: 667 244