Leica BLK247

Pametni 3D sistem za nadzor

Leica BLK247

Pametni 3D sistem za nadzor

Leica BLK247

Pametni 3D sistem za nadzor

Leica BLK247 je pametni 3D sistem za nadzor koji koristi fuziju senzora – video kamere, termalno snimanje i LIDAR  zajedno sa edge computing tehnologijom i veštačkom inteligencijom (AI) da momentalno detektuje i izvesti o fizičkim promenama unutar posmatranog prostora. LiDAR verifikuje da li je došlo do narušavanja privatnosti prostora i drugim senzorima proverava da li je narušavanje izvršio čovek.

Krajni korisnik može kreirati prilagođen bezbednosni sistem kreiranjem zona i definisanjem termina kada se vrši nadzor . Leica BLK247 samostalno uči o prostoru koji se nadzire i određuje autorizovane ili neautorizovane aktivnosti kroz tehnologiju praćenja promena.

Leica BLK247 može odrediti razlike između pokretnih i nepokretnih objekata, ljudi i životinja, drveća koje se njiše na vetru, kiše ili otpada koji vetar nosi kroz zone osmatranja. Njegov AI i snaga edge computinga mogu da prepoznaju uljeza i da vas obaveste automatski. Napajanje kroz mrežni kabl, obezbeđuje da BLK247 uvek i kontinualno skenira prostor oko sebe i to, 24/7, bez ikakvih smetnji.