Leica BLK247 je pametni 3D sistem za nadzor koji koristi fuziju senzora – video kamere, termalno snimanje i LIDAR  zajedno sa edge computing tehnologijom i veštačkom inteligencijom (AI) da momentalno detektuje i izvesti o fizičkim promenama unutar posmatranog prostora. LiDAR verifikuje da li je došlo do narušavanja privatnosti prostora i drugim senzorima proverava da li je narušavanje izvršio čovek.

Krajni korisnik može kreirati prilagođen bezbednosni sistem kreiranjem zona i definisanjem termina kada se vrši nadzor . Leica BLK247 samostalno uči o prostoru koji se nadzire i određuje autorizovane ili neautorizovane aktivnosti kroz tehnologiju praćenja promena.

Leica BLK247 može odrediti razlike između pokretnih i nepokretnih objekata, ljudi i životinja, drveća koje se njiše na vetru, kiše ili otpada koji vetar nosi kroz zone osmatranja. Njegov AI i snaga edge computinga mogu da prepoznaju uljeza i da vas obaveste automatski. Napajanje kroz mrežni kabl, obezbeđuje da BLK247 uvek i kontinualno skenira prostor oko sebe i to, 24/7, bez ikakvih smetnji.