Terenski softver za prikupljanje podataka na Android uređajima

Leica Zeno Mobile

Leica Zeno Mobile je Android aplikacija dostupna na odabranim Android telefonima, tabletima kao i na Leica Zeno 20 ručnom GIS uređaju. Svrha Zeno Mobile softvera je da učini stvari jednostavnim u isto vreme nudeći korisniku profesionalne funkcionalnosti i povećanu produktivnost na terenu. 

U kombinaciji sa Leica GG04 plus smart antenom možete snimati tačke, linije i poligone sa centimetarskom tačnošću čak i u najzahtevnijim okruženjima. 

Nezavisan u odnosu na Android uređaj

Leica Zeno Mobile je Android aplikacija koju je moguće koristiti na odabranim Android uređajima koji rade na Android verziji 5.0 ili novijoj. “Bring Your Own Device (BYOD)” koncept vam omogućava širi izbor platformi na kojima možete koristiti ovaj terenski softver.

Lako prikupljanje podataka

Interakcija sa Zeno Mobile softverom je jednostavna i intuitivna, bez potrebe za dodatnim treningom. Različite verzije softvera su dostupne kako bi odgovorile vašim potrebama. Aplikacija podržava mnoštvo CAD i GIS formata koje je moguće sa lakoćom importovati ili eksportovati.

Skratite vreme provedeno na terenu

Zeno Mobile skraćuje vaše vreme provedeno na terenu, dajući vam mogućnost da prikupite više podataka za kraće vreme. Projekte je moguće definisati u hodu bez potrebe da dodatnim softverom. Prikupljajte višestruke entitete u isto vreme pomoću naprednih funkcija i snimajte informacije sa eksternih uređaja kao što su lokatori podzemnih instalacija.

Konekcija sa smart antenom

Koristeći Bluetooth na vašem Android uređaju Leica GG04 plus smart antena obezbeđuje visoku tečnost GNSS pozicioniranja. Korišćenjem RTK korekcija sa Vekom Net mreže permanentnih stanica možete sa lakoćom postići centimetarsku tačnost pozicioniranja.