Otvoren, jednostavan i lak za korišćenje, korisnička platforma za upravljanje i prenos podataka

Leica ConX – Cloud rešenje i Web Interface za deljenje podataka i vizualizacija

Leica ConX je oblakbaziran na  saradnji alata koji vam dozvoljavaju efikasno upravljanje svih vaših povezanih građevinskih projekata  i deliti podatke za odgovarajuće poslove sa svim zainteresovanim stranama.  Leica ConX dozvoljava vam da prikažete i potvrdite lokalizovane referentne modele , geodetske podatke i građevinske podatke sa jakim alatima za praćenje i izveštavanje o napredovanju gradilišta,  

Korist: 

  • Prikazuje crtež lokalizovan na 3D mapi za brzu i laku potvrdu podataka. 
  • Dodeljuje i automatski deli dizajn i dodaje nove informacije za 3D mašine i geodete. 
  • Povežite Leica desktop aplikaciju sa ConX projekt za direktnu razmenu podataka izmedju offica i terenskih ekipa. 
  • Sakupite sve merene tačke sa svih povezanih senzora u trenutnom vremenu. 
  • Snažan alat za analizu iskopa i nasipa za nadgledanje napredovanja projekta. 
  • Računanje zapremina za automatsku analizu produktivnosti projekta i izveštavanje.

Transparentnost i povezanost u realnom vremenu

Ovaj alat za saradnju utemeljen na oblaku omogućava vam efikasno upravljanje svim vašim povezanim građevinskim projektima, uključujući platforme trećih strana, i deljenje podataka u vezi sa poslom sa svim zainteresovanim stranama. Sa Leica ConX čak će i neiskusni korisnici moći da prikažu i potvrde lokalizovane referentne modele, geodetske podatke i građevinske podatke. Leica ConX vam nudi brzi i jednostavni paket alata koji vam je potreban da biste brže, efikasnije i preciznije obavili posao.

Iskop/Nasip analiza i zapremnsko praćenje progresa

Početnu površinu možete dobiti iz zemaljskih ili vazdušnih snimanja ili jednostavno kao datoteke sa desktopa ili aplikacija trećih strana. Sve merene tačke iz mašina ili geodetski merene mogu se koristiti za pravljenje površina koje omogućavaju poređenje površina koje mogu od početka do ciljanog dizajna da bi se proverila i analizirala količina iskopa/nasipa . Informacije o izvedenom stanju se šalju u ConX i koriste se za pravljenje 3D iskop/nasip skica koje vam omogućavaju da vizuelno vidite napredak projekta u realnom vremenu. Zapreminske promene predstavljene su na kontrolnoj tabli koja se lako čita za izveštavanje o produktivnosti projekta.

Digitalno 3D okruženje projekta

Sve kritične informacije o projektu iz referentnih modela, lokacija mašine i istorije i sve merene podatke o izvedenom stanju vizuelno se prikazuju u stvarnom vremenu na 3D osnovnim mapama za intuitivan i brz pregled napretka projekta.

Daljinska podrška i rešavanje problema

Smanjite zastoj u radu operatera daljinskom komunikacijom u stvarnom vremenu između kancelarije i mašine za rešavanje problema,brzu obuku i podešavanje , bez putnih troškova i kašnjenja.