Jednostavan, ekonomični sistem za kontrolu bagera

Leica iCON iXE1 - 1D System

Leica iCON iXE1 PowerDigger Lite je jednostavan, ekonomični sistem za kontrolu bagera. Savršen je za kombinirke i mini bagere i predstavlja idealno rešenje za građevince koji žele da uđu u kontrolu mašina. Kontrolor sa jedinstvenom kontrolom nagiba i multikolornim displejom je jednostavan za upotrebu i posebno dizajniran za standardne aplikacije iskopa.

Tačna  kontrola dubine i nagiba po jednoj osi
Grafički pregled na iCON iXE1 vam daje informacije o tačnoj visini i nagibu koji ste uneli u kontroler. Svi tasteri i potrebne funkcije intuitivno su postavljene na prednjoj strani za direktan rad. Sa iCON iXE1, imate fleksibilnost da rade iz različitih referenci, kao što su postojeća površina, 3D linije ili laserske reference.

Budite svoj geometar i smanjite troškove
iCON iXE1 sistem štedi vreme i novac tako što ćete vaš posao raditi brže. To eliminiše prekop i zastoj za  proveru visina. Teški zadaci, kao što je kopanje pod vodom su daleko lakši sa sistemom kada vidite poziciju kašike na ekranu kontrolera u bilo kom trenutku.

Ključne prednosti iCON iXE1

  • Povećanje produktivnosti mašina
  • Grafička indikacija u kabini (cut/fill)
  • Nema više prekopa
  • Obavljanje posla u manje prolaza

Karakteristike sistema

  • 3.5″ kolor grafički displej
  • Jednostavna struktura menija – vrlo jednostavan za upotrebu
  • Dodatni displej podržan
  • 100% vodootporna (IP68) – nisu potrebni posebni senzori i kablovi za podvodnu upotrebu
  • Vizuelno i audio vođenje prema referentnoj visini