Rešenje za polu-automatski monitoring

Leica GeoMoS Now! Survey Edition

Pređite na polu-automatski monitoring

U slučaju potrebe za češćim ponavljanjem merenja manuelni monitoring postaje suviše vremenski zahtevan, kombinacija Leica GeoMoS Now! Survey Edition softvera I Leica Captivate TPS Monitoring aplikacija vam omogućava da koristite polu-automatski monitoring sa geodetskom opremom koju već imate.

Maksimalno iskoristite vaše vreme, resurse, i prethodne investicije sa polu-automatskim rešenjem koje povezuje vašu Leica totalnu stanicu I monitoring softver sa cloud funkcionalnostima i analizom i izveštavanjem u realnom vremenu.

Bilo da vaš projekat uključuje jedan senzor ili kompleksnu instalaciju za praćenje, GeoMoS Now! Survey Edition i ugrađena aplikacija Leica Captivate TPS Monitoring rade zajedno na polu-automatizovanom monitoringu na bilo kom standardnom geodetskom projektu, uključujući praćenje zgrada, mostova, železnica i puteva, brana, rudnika i još mnogo toga.

Kako rešenje funkcioniše?

Iskoristite opremu koju već imate i poznati softver Leica Captivate za automatizovano prikupljanje podataka i računanje.

Geodeti često koriste ručne metode za praćenje objekata i obradu podataka, koje mogu biti neefikasne, podložne greškama i dugotrajne u zavisnosti od učestalosti merenja. Pružajući intuitivan proces merenja i moćan skup alata, aplikacija Captivate TPS Monitoring povećava kvalitet i efikasnost merenja uz smanjenje grešaka i operativnih resursa. Aplikacija Captivate TPS Monitoring radi sa vašom Leica robotskom totalnom stanicom i omogućava automatizovano podešavanje i merenje tačaka koje se prate, računanje i prikaz pomeranja, proveru kvaliteta i slanje obaveštenja u slučaju da su pomeranja van definisanih granica. Prikupljeni i izračunati podaci se odmah šalku preko cloud-a u vaš GeoMoS Nov! Projekat.

 Uradite više sa svojim podacima o deformacijama u GeoMoS Now! Survey Edition.

Sa vizuelizacijama i analizom u realnom vremenu, automatizovanim izveštavanjem, personalizovanim kontrolnim tablama i bezbednim pristupom u pokretu, GeoMoS Now! Survey Edition čini vaš poluautomatski sistem za praćenje potpunim i efikasnim.

POVEZAN I POJEDNOSTAVLJEN RADNI PROCES

Optimizujte svoj polu-automatizovani radni proces monitoringa pomoću besprekorno povezane aplikacije Captivate TPS Monitoring i GeoMoS Now! Survey Edition. Merenja totalne stanice, rezultati računanja i trenutna obaveštenja se završavaju aplikacijom Captivate TPS Monitoring pre nego što se podaci automatski uvoze u GeoMoS Now! Survey Edition. Iskoristite prednosti vizuelizacije u realnom vremenu na vašoj personalizovanoj kontrolnoj tabli i automatizovanog, potpuno prilagodljivog izveštavanja – sve to dostupno gde god da se nalazite sa svog tableta ili pametnog telefona preko web pretraživača.

VIZUELIZACIJA U REALNOM VREMENU

Vizuelizacije merenja u realnom vremenu osiguravaju da ste u toku sa podacima o deformacijama koji su vam potrebni, gde god da se nalazite. GeoMoS Now! Survey Edition pruža vizuelne prikaze izračunatih pomeranja na vašoj prilagođenoj kontrolnoj tabli odmah nakon uvoza podataka iz Captivate – tako da odmah možete viditi i deliti najrelevantnije informacije. Vizuelizujte pomeranja na mapi, birajte između različitih tipova grafikona i rasterskih ili vektorskih pozadina i kreirajte tabele za praćenje automatski ažuriranih vrednosti. Pristupite bezbedno svojim podacima na terenu ili bilo kojoj drugoj lokaciji preko bilo kog pametnog uređaja bez vraćanja u kancelariju radi obrade podataka, uštede vremena i povećanja efikasnosti.

PERSONALIZOVANE KONTROLNE TABLE

Uz niz načina podešavanja vizuelizacije za izračunate rezultate, vaša personalizovana kontrolna tabla pruža lak pristup pregledu bitnih i ažuriranih podataka o pomeranju za vaš projekat. Prilagodite ono što vidite biranjem grafikona i grafikona sa različitim metrikama, dodavanjem slojeva podataka, postavljanjem graničnih vrednosti za različite granične nivoe i vizuelizacijom kritičnih nivoa deformacije. Sa 16 šablona, uključujući vremenske i vektorske grafikone, dijagrame, konturne grafikone i još mnogo toga, možete videti sve informacije koje su vam potrebne u vizuelnom paketu koji najbolje odgovara vašem projektu. Pored toga, grafikoni i mape se automatski ažuriraju svaki put kada se uvezu novi podaci, tako da su vaše prilagođene kontrolne tabele uvek aktuelne.

PRILAGOĐENO I AUTOMATIZOVANO IZVEŠTAVANJE

Uštedite još više vremena uz potpuno automatizovane, prilagodljive izveštaje. GeoMoS Now! Survey Edition vam omogućava da pružite rezultate sa profesionalizmom kreiranjem izveštaja od potpuno prilagođenih šablona koji predstavljaju brend vaše kompanije. Automatizujte ove izveštaje da se generišu i šalju u definisanim intervalima određenoj listi primalaca i budite sigurni da vaši rezultati stižu do pravih zainteresovanih strana u pravo vreme.