Više detalja o Leica BLK247 VolumeMonitor sistemu

Fiksna instalacija, automatsko računanje zapremine

Izazovi

 • Netačne informacije o zapreminama materijala koje se skladište
 • Približne procene materija nisu dovoljne za uspešno upravljanje resursima, pogotovu ako se skladišteni materijali koriste u automatizovanim procesima
 • Često i precizno skeniranje je esencijalno ali zahteva automatizovana rešenja umesto manuelnih procesa koji uključuju angažovanje ljudstva
 • Nepouzdane informacije o količinama utiču na efikasnost svih procesa u kojim se sirovina dalje koristi

Rešenje

Kombinovanjem Leica BLK247 više – senzorskog sistema i Leica BLK247 VolumeMonitor softvera, mi sada možemo isporučiti precizne informacije o zapremini kao i vizuelne informacije, autonomno i direktno operatorima, a bez ikakvog uticaja na samu lokaciju.

Leica BLK247 više senzorski sistem

Leica BLK247 se sastoji od 3D laserskog skenera geodetske preciznosti, široko-ugaonih RGB kamera i IR kamera, a sve to je spakovano u kompaktno IP67 kućište. Uređaj se može trajno instalirati tako da direktno snima materijal, napaja se i povezuje preko jendog mrežnog priključka. Leica BLK247 VolumeMonitor software prikazuje vrhunske podatke skeniranja, kao i snimke napravljene kamerama integrisanim u uređaju.

Leica BLK247 VolumeMonitor

Leica BLK247 VolumeMonitor je softverska platforma koja omogućava operatoru da kroz jednostavan korisnički interfejs kontroliše merenje zapremine materijala, ili da zada intervale u kojim će se merenja vršiti automatski. Glavne karakteristike ovog softvera su:

 • Računanje zapremine na zahtev operatora u roku od nekoliko sekundi
 • Definisanje automatskih merenja na dnevnom nivou, ili u kraćim vremenskim razmacima
 • Uz računanje zapremine skladište se i vizuelne informacije u trenutku snimanja
 • Brzi pregled zapremina materijala kroz vreme

Ključne prednosti

Kombinovanjem Leica BLK247 i VolumeMonitor softvera korisnik može:

 • Smanji troškove proizvodnje menjajući fizički zahtevna klasična merenje automatizovanim procesom, u isto vreme smanjujući zastoje i povećavajući bezbednost
 • Računanje zapremine sa najvećom mogućom preciznošću – potpuno izbacivanje približnih metoda merenja
 • Vizuelni pregled materija korišćenjem RGB ili IR kamera
 • Dobijanje informacija o zapremini bilo kada u roku od nekoliko sekundi, pritiskom na jedan taster
 • Jednostavna softver dostupan iz bilo kog internet pregledača

Primeri primene

CASE STUDY

Axpo Tegra, Swiss Biomass (Power)Plant

Kako u švajcarskom lideru za obnovljivu energiju, Axpo Tegra AG koriste automatsko merenje zapremina bio-mase.

APPLICATION PROFILE

Automatizovano merenje zapremine

Automatski monitoring zapremine daje precizne informacije o trenutno skladištenom materijalu. BLK247 3D skeneri ispručuju informacija u roku od nekoliko sekundi i podržavaju upravljanje resursima kroz automtaizovane procese.

Da li ste spremni da počnete?

Razgovarajte sa stručnjakom i otkrijte kako možete da koristite Leica BLK247 VolumeMonitor rešenje