GIS softver

Leica Zeno Field & Office

Leica Zeno Field & Office softveri nude izuzetne mogućnosti. Upravljanje i održavanje resursa, reagovanja u hitnim slučajevima i mapiranje trenutnog stanja infrastrukture.

Leica Zeno GIS serija
Leica Zeno GIS serija nudi idealan set alata za sve one koji imaju potrebu za preciznijim prostornim podacima u GIS bazi podataka. Kompletna GNSS post-processing obrada je automatizovana; GIS i GNSS tehnologije su besprekorno iskombinovane u okviru jednog jednostavnog rešenja.

  • Besprekorna i automatizovana GIS integracija
  • Kontrola kvaliteta podataka na lak i razumljiv način

Leica Zeno Field
Leica Zeno Field je OEM verzija ArcPad 8 softvera i obezbeđuje, pored dobro poznatih funkcionalnosti ArcPad™ softvera, i sledeće: registraciju sirovih GNSS podataka, lako rukovanje GNSS podešavanjima (kao što su DGPS podešavanja), menadžment tačnosti objekta i automatizovani radni proces između terena i kancelarije. Zajedno sa Zeno Office softverom lako kontrolišete kvalitet objekata tokom vremena i možete iskoristiti benefite koje nudi automatizovani uvoz i izvoz podataka u veliki broj različitih formata kao što su ArcGIS geodatabase, shapefile, dxf, dgn, i dwg.

  • Real-Time diferencijalne korekcije
  • Registracija sirovih podataka za post-processing za poboljšanje tačnosti
  • Vrhunski alati za mapiranje

Leica Zeno Office
Leica Zeno Office on ArcGIS™ obezbeđuje set alata za menadžment i procesiranje GNSS i geodetskih podataka u vama familijarnom okruženju. Leica Zeno Office je softverski paket za održavanje, menadžment i post-processing GIS, GNSS i geodetskih podataka. Sa Leica Zeno GIS rešenjem uradićete više u toku radnog dana uz potpunu sigurnost u tačnost vaših GNSS podataka.

  • Automatizovane ”teren-kancelarija” radne procedure: EasyIn i EasyOut
  • Detaljne informacije o kvalitetu GNSS podataka u GIS bazi podataka
  • Integracija geodetskih merenja u GIS bazu podataka