Alati za vizuelizaciju i analizu dinamičkih informacija

Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial

Hexagon-alate za vizuelizaciju i analizu dinamičkih informacija za rešavanje kritičnih izazova u stvarnom svetu.

Sa bogatom tehničkom osnovom koja se proteže decenijama, Hexagon geoprostorna rešenja međusobno povezuju automatizaciju, Internet stvari (IoT), veštačku inteligenciju (AI), API-je, ubrzanje GPU-a, računanje u oblaku i obradu podataka.Kroz rešenja za desktop računare, mobilne telefone ili servere Hexagon-ova rešenja premošćuju jaz između geoprostornog i operativnog sveta.

Hexagon geoprostorna proizvodi podeljeni su u tri grupe:

Power Portfolio

Power Portfolio povezuje fotogrametriju, daljinsku detekciju i GIS obezbeđujući vam efikasan, unapređen sistem za sve vaše geoprostorne potrebe. Bazirana na čvrstim tehničkim temeljima, koji su razvijani decenijama, Hexagon geoprostorna rešenja integrišu senzore, softvere i korisničke radne procese u inteligentni informacioni ekosistem koji isporučuje korisne informacije.

Power portfolio

M.App Enterprise

M.App Enterprise su dinamične, interaktivne aplikacije koje brzo i intuitivno spajaju lokaciju i statistiku, potpomognute podacima u realnom vremenu i dostupne su u obliku jednostavne aplikacije. Kombinuje sadržaj, poslovne procese i geoprocesiranje u jednu aplikaciju za pretvaranje podataka u pametnu digitalnu stvarnost.

M.App Enterprise

Luciad portfolio

Luciad Portfolio donosi geoprostorna softverska rešenja koja pokreću kritične operacije u svetu. Naše aplikacije pojednostavljuju život programera i krajnjih korisnika naprednom vizuelnom analitikom koja im omogućava da otključaju potencijal lokacije u realnom vremenu o lokaciji i stvaraju temelje za sledeću generaciju 5D geoprostornih sistema.

Od zaštite kritičnih sredstava do stvaranja digitalne infrastrukture za pametne gradove, pomažemo korisnicima da implementiraju intuitivne komandne i kontrolne sisteme. Naši kupci zavise od portfelja Luciad za vizuelizaciju visokih performansi koja im omogućava da primene skalabilna rešenja.

Luciad portfolio