Originalni GNSS RTK rover sa kompenzacijom nagiba.

Leica GS18T GNSS RTK Rover

Sa Leica GS18 T možete da zaboravite na libelu. On je pravo originalno rešenje za kompenzaciju nagiba štapa GNSS prijemnika koje je otporno na magnetna ometanja i ne zahteva kalibraciju. Integracija GNSS senzora i Inercijalnog Mernog Sistema (IMU) omogućava preciznu kompenzaciju nagiba GNSS smart antene. Kod GS18, “T” znači korekciju nagiba.

Kako više ne morate da gledate u libelu možete se fokusirati na posao  i uštedeti vreme u poređenju sa standardnim instrumentima. GS18 T radi odmah čim ga izvadite iz kofera bez ikakve kalibracione procedure i može se, kao i većina Leica Geosystems GNSS prijemnika koristiti kao rover i kao RTK baza.

MOĆAN SOFTVER

Leica Captivate terenski softver je savršeni pratilac GS18 prijemnika. Sa jednostavnim programima, svi mereni i projektni podaci mogu biti pregledani i korišćeni, pružajući vam jasan uvid u vaše podatke u 2D i 3D prikazu. Captivate nalazi primenu u različitim oblastima i aplikacijama bez obzira da li koristite GNSS rover, totalne stanice ili oba instrumenta.

KOMPENZACIJA NAGIBA ŠTAPA

Bazirana na fuziji IMU i GNSS, kompenzacija nagiba kod GS18 I je imuna na magnetna ometanja i aktivira se automatski bez ikakve kalibracije. Sa GS18 I geodete imaju fleksibilnost da mere tačke sa uvrhunjenom libelom, a da i dalje sačuvaju vrednosti nagiba pri svakom merenju. Na taj način imate kontrolu da je sve što ste izmerili korektno.

INTERNA MEMORIJA

Korisnici svih GS18 modela imaju fleksibilnost logovanja sirovih podataka na SD karticu ili internu memoriju.

4G LTE & IZVRSTAN KVALITET MERENJA

Praćenje multi-frekventnih signala dolazi kao standardna opcija kod svih Leica Geosystems GNSS senzora. U kombinaciji sa vrhunskom GNSS antenom i brzinom pozicioniranja od 20 Hz, GS18 T obezbeđuje pouzdan kvalitet merenja.

UNAPREĐENE PERFORMANSE

Opcija redukcije višestruke refleksije signala u Captivate programu značajno poboljšava kvalitet praćenja GNSS signala u otežanim uslovima, što unapređuje RTK raspoloživost i tačnost. Takođe ugrađeni algoritmi za obradu interferencije omogućavaju filterovanje u cilju odbacivanja smetnju u cilju još robusnijeg GNSS praćenja signala.

KORISNIČKA PODRŠKA UVEK NA RASPOLAGANJU

Kroz program Aktivne Korisničke Podrške globalna mreža iskusnih profesionalaca je samo na jedan klik daleko i spremna da vas iskusno vodi do rešenja problema.
Eliminišite zastoje na terenu uz našu tehničku podršku.
Završite poslove brže uz konsultantsku podršku.
Izbegnite skupe ponovne izlaske na teren i uštedite na vremenu koristeći naše online servise za slanje i prijem podataka direktno sa terena.

Kako koristiti Leica GS18T