Auto platforma za mobilno mapiranje

Leica Pegasus:Two

Leica Pegasus:Two rešenje za mobilno mapiranje koristi jedan ili više skenera u kombinaciji sa GNSS prijemnicima, inercijalni sistem i DMI. Prikupite tačne i precizne prostorne podatke sa 6 do 8 kamera na bilo kom vozilu.

Ova inovativna senzorska platforma ne prikuplja samo oblake tačaka i fotografije već čuva podatke sa dodatnih senzora – kamera za trotoare, senzora za identifikaciju nivoa buke, senzora kvaliteta vazduha ili geo radara za mapiranje podzemnih instalacija, što ovaj sistem čini višestrukom senzorskom platformom.

Integracija više senzora na jedinstvenoj platformi omogućava vam da:

  • Brže povratite uloženu investiciju prikupljanjem veće količine podataka snimanjem u samo jednom prolazu
  • Obezbedite dodatne prihode sredstava korišćenjem samo jedne platforme za višestruke aplikacije
  • Smanjite terenski rad za 40-60%

Prikupite više podataka sa istim instrumentom
Ono što čini ovu platformu jedinstvenom jeste da je ona potpuno nezavisna od vozila na kom se nalazi, što je čini pravim rešenjem za višestruke upotrebe bez ograničenja. Snimite podatke samo jednim prolazom, stvarajući mogućnost za dodatne prihode sredstava za vaš posao, postižući geodetsku preciznost i smanjenjem rada na terenu.

The Pegasus:Two snima 360° slikovni sverni prikaz i LiDAR podatke zajedno, što znači da nikada nećete napraviti propust ili morati da se ponovo vratite na teren.

Proces rada prilagođen specifičnim primenama
Pegasus:MapFactory za AutoCAD ili ArcGIS softver je kompletno rešenje za  Pegasus:Two mobilnu senzorsku platformu, pokrivajući proces rada od početka do kraja –  od prikupljanja podataka do ekstrakcije objekata od interesa. Intuitivan korisnički interfejs kombinovan sa poluautomatskom ekstrakcijom objekata omogućava vam da finalni proizvod isporučite u najkraćem vremenskom roku.

Dok vam Pegasus:MapFactory pomaže da manuelno ili poluautomatski obradite manje ili srednje velike projekte , Leica SiRoad i Leica SiRail su moćna softverska rešenja koja obazbeđuju potpunu automatizaciju procesa rada za kompleksne projekte koji obuhvataju velike teritorije.