Precizno pozicioniranje na svim gradilištima

Leica iCON gps 60 - Smart Antenna

Leica iCON gps 60 GNSS Smart Antenna, radi u kombinaciji sa Leica iCONstruct terenskim rešenjima, perfektan alat za pozicioniranje n abilo kojem gradilištu. Sa superiornomr GNSS tehnologijom  i integrisanim opcijama za komunikaciju omogućava vam izvršenje zadataka pozicioniranja na gradilištu mnogo brže nego ranije.

iCON gps 60 Smart Antenna pruža preciznost i performance u robusnoj i kompaktnoj jedinici dizajniranoj da prevaziđe lose uslove rada tipične za gradilište.

Ugrađeni ekran prikazuje sve informacije i konfiguraciju .Izuzetnom mrežnom mogućnošćuy, iCON gps 60 dozvoljava vam da radite sa SmartNet and drugim RTK mrežama visoke tačnosti GPS pozicioniranja.

Maksimalna tačnost i pouzdanost
Superiorna GNSS tehnologija pruža maksimalnu tačnost i pouzdanost:

  • SmartTrack+
  • SmartCheck+
  • xRTK

Fleksibilnost na gradilištu
Sa  iCON gps 60, možete imati koristi upotrebljavajući je kao bazu za kontrolu mašina.Može se postaviti u unutrašnjosti mašine i koristiti je za aplikacije izvan mašine. Integrisani radio, modem and Bluetooth® pružaju fleksibilne mogućnosti komunikacije za korekcije prilagođene svim lokacijama i regionu – jednostavna zamena opreme između baze i rovera, prema potrebi.

Upotrebom iCON gps 60, vaše koristi su:

  • Integrisani ultra brzi 4G modem pruza izvrsne mrežne mogućnosti
  • Setovanje baze bez kontrolera, treba vam manje hardvera
  • Korekcije preko interneta korišćenjem NTRIP tehnologije omogućava svim građevinskim roverima i mašinama konektovanje na a iCON gps 60 basznu stanicu bez radia, uklanjanje ograničenja radio pokrivenosti  i smanjenja početnog ulaganja u hardver.
  • Jedinstveno fleksibilno licenciranje programa i mogućnost nadogradnje u budućnosti – vaša investicija u ono što vam treba.

Svrha GNSS rešenja
iCON gps 60 je perfektna mobilna bazna stanica za vase gradilište. Ne treba vam kontroler za podešavanje baze.Primanje korekcija preko interneta bez radia i lako i brzo obavljajte zadatke pozicioniranja, samostalno.Provera nagiba , iskopa i nasipa,obeležavanje tačaka i linija i provere izvedenog stanja. Uštedite vreme i povećajte produktivnost monitoringom padova sa vašeg supervizor vozila na gradilištu.