Terenski softver za sve zadatke

Leica SmartWorx Viva

Leica SmartWorx Viva – terenski softver za sve zadatke

Terenski softver koji radi na CS10 ili CS15 kontrolerima, dizajniran je sa dva osnovna cilja – Jednostavnost i Produktivnost.

Postavite opremu, uključite i merite!

Jednostavan za rad

  • Jasna grafika, logička struktura menija i ”čarobnjaci” za pomoć u kompleksnijim procedurama
  • Svakodnevna terminologija
  • Postavite opremu, uključite i počnite sa radom

Brojne funkcionalnosti

  • Snimanje i kodiranje tačaka, linija i površina
  • Iskolčavanje tačaka, linija i površina, jednostavnih i kompleksnih trasa i DTM
  • Jednostavno konfigurisanje načina rada

Dodatne aplikacije za specifične geodetske zadatke

  • Za GPS i TPS instrumente
  • COGO računanja, računanje kubatura, merenja fasada zgrada i mnogo više
  • Iskolčavanja i kontrola puteva, pruga i tunela