Povećanje produktivnosti kontrole mašina

Leica iCON gps 80 – Prijemnik za mašine

Leica iCON gps 80 GNSS prijemnik za mašine  pomera kontrolu mašina na viši nivo.Povećava performance vaših iCON rešenja za kontrolu mašina, u kombinaciji sa iCON gps 60, radite produktivnije nego ikada ranije.

Povećajte korisno vreme rada vašeg dozera,bagera,mašina za bušenje,utovarivača,grejdera i finišera.Profit od brzog,pouzdano 3D pozicioniranje i visoko produktivan rad reliable 3D positioning and highly productive operation pomoću savršeno podešenog sitema kontrole mašina.

Leica iCON gps80 prijemnik za mašine prikazuje vam sve relevantne GNSS informacije na ugradjenom ekranu. Nema posebnog kontrolera ili drugih uređaja da bi se configurisao prijemnik.

Ključni benefiti:
 • Poboljšana integracija senzora u rešenjima za kontrolu mašine za još više automatskog rukovanja, jednostavnost i brzinu rada
 • Povećajte mogućnosti i produktivnost – svi delovi sistema se lako spajaju
 • CAN bus protokol posebno dizajniran za GNSS kontrolu mašina, pruža robusnu i pouzdanu komunikaciju, više korisnog vremena
 • Fleksibilna komunikacija zahvaljujući ugrađenom modemu i uklonjivom radiu
 • xRTK dozvoljava navođenje mašine u teškom okruženju povećavajući produktivnost mašine
 • SmartLink Fill – bridges RTK popunjava komunikacioni raskorak  do  10 minuta
 • Leica ConX pruža daljinski pristup kompjuteru mašine za brzi,savršen prenos podataka i podršku

iCON gps 80 GNSS prijemnik povećava ukupne mogućnosti vaseg Sistema za kontrolu mašina i osigurava maksimum korisnog vremena rada, omugućujući vam da  kompletirate različite aplikacije brže sa beskompromisnim kvalitetom.

iCON gps 80 GNSS prijemnik nudi rešenja i brojne sjajne karakteristike i benefite za sistemske integratore ,pouzdani in a dalje otporni   GNSS prijemnici za mašine. Leica Geosistems svojim OEM partnerima nudi kompletne, gotove za upotrebu integracione pakete, omogućavajući jednostavnu i brzu instalaciju

 • Podesiva hardverska platforma koja zadovoljava OEM potrebe, kao što su pojedinačni konektori, pojedinačno brendiranje i još mnogo toga
 • Jedan prijemnik i jedan obrazac montiranja za sve aplikacije štede vreme montaže
 • NMEA protokol pruža standardizovani format položaja
 • Vrhunski  GNSS prijemnik sa tehnologijom budućnosti
 • Fleksibilna komunikacija zahvaljujući ugrađenom modemu i uklonjivom radiu
 • Koordinate mreže i rukovanje koordinatnim sistemom
 • xRTK dozvoljava navođenje mašine u teškom okruženju povećavajući produktivnost mašine
 • SmartLink Fill – bridges RTK popunjava komunikacioni raskorak  do  10 minuta
 • Sistemska integracija jednostavna upotrebom SDK-a (Softvare Development Kit) koji omogućava nezavisnu platformu svima
 • Integrisan ekran za potpuno konfigurisanje i pregled statusnih informacija
 • Fleksibilna konekcija za integraciju uključujući CAN, serial, Ethernet and Bluetooth®
 • Jedna ili dvostruka antenna, dostupne verzije
 • Čvrsto kućište je u skladu sa najstrožim  standardima okruženja