Upravljanje & održavanje tunela

Geodeti dokumentuju i nadgledaju tunele u realnom vremenu, otkrivajući potencijalne probleme pre nego što se pojave.

Naučite kako praćenje deformacija može pružiti informacije u realnom vremenu u cilju obezbeđenja sigurnosti i integriteta infrastrukture.

Geodeti pomažu da se osigura bezbednost okolne infrastrukture i dokumentuje stanje tunela kako bi se stvorio digitalni model za analizu i poboljšano donošenje odluka.

Kreirajte digitalne blizance tunela pomoću mobilnog mapiranja

Geodeti igraju ključnu ulogu u preciznom dokumentovanju stanja tunela, obezbeđujući bezbedan i efikasan rad, održavanje i nadogradnju. Naša napredna rešenja za 3D mobilno mapiranje sa SLAM tehnologijom (simultana lokalizacija i mapiranje) nude autonomno i bezbednije rešenje za kreiranje digitalnih blizanaca tunela. Sa automatizovanom obradom podataka, naša tehnologija autonomno identifikuje i izdvaja karakteristike, pojednostavljujući proces mapiranja.

Naša mobilna rešenja za snimanje realnosti pojednostavljuju proračune zazora, geometrije tunela, profila i drugih kritičnih parametara, omogućavajući automatizovano održavanje i rad tunela. Kreirajte digitalni model tunela i povezanih objekata, olakšavajući procene, brže donošenje odluka i efikasnije aktivnosti održavanja i popravke.

Kompletno rešenje za monitoring tunela

U urbanim sredinama gde je prostor ograničen, podzemna ekspanzija kroz projekte izgradnje tunela nudi rešenje za prilagođavanje rastućih infrastrukturnih potreba. Da bi se obezbedila kontinuirana operativna efikasnost i bezbednost tunela, potrebno je praćenje deformacija.
Leica Geosistems rešenja za praćenje stabilnosti tunela pružaju, u realnom vremenu, uvid u pomeranje tla i izobličenja tunela. Kombinovanjem geodetskih, geotehničkih i senzora životne sredine, naš pristup Totalnom monitoringu nudi potpuno razumevanje svih faktora tokom korišćenja tunela.

Održavanje javne bezbednosti prilikom putovanja na posao kroz tunele

Bezbednost tokom rada tunela je ključna i zahteva sveobuhvatnu pokrivenost kako bi se obezbedilo da se celokupno okruženje tunela efikasno nadgleda.

Leica Geosistems pomaže u rešavanju bezbednosnih izazova sa svojim pametnim 3D sistemom za nadzor, odmah detektujući fizičke promene u prostoru i određujući pretnje, sa tačnošću i pouzdanošću. Štaviše, obaveštavanje relevantnog osoblja u skladu s tim smanjuje lažne alarme i povećava ukupno povjerenje u vaš sigurnosni sistem koristeći napredni AI softver.

Otkrijte naša rešenja koja se koriste u toku rada i održavanja tunela

Redukujte vreme i troškove, i povećajte produktivnost

Maksimizirajte efikasnost i minimizirajte zastoje

Postavljeno na vozilo, Leica Pegasus TRK rešenje sa integrisanom IMU i SLAM tehnologijom snima oblak tačaka, 3D laserskim skeniranjem, i 360° slike kako bi stvorio digitalni blizanac tunela. Bezbedan rad je obezbeđen daljinskim merenjem nepristupačnih/opasnih područja, a prekidi saobraćaja na putu ili pruzi su minimizirani brzim prikupljanjem podataka. Leica Geosistems mobilni sistemi za mapiranje vam omogućavaju da efikasno snimate podatke na velikim udaljenostima i potpuniji su u poređenju sa konvencionalnim tehnikama geodetskog snimanja

Autonomno dobijanje informacija za inventarisanje imovine i analizu prohodnosti

Ciclone MMS DELIVER uzima kao ulaz informacije o putanji, oblake tačaka sa svim meta informacijama i slike koje su prethodno obrađene u Ciclone Pegasus OFFICE. Lako prepoznavanje objekata transformiše podatke u inventar imovine i informacije koje se mogu preduzeti. I za drumske i za železničke tunele, autonomno izdvajanje informacija omogućava analizu prostora za 2D i 3D profile. Izvučene informacije se isporučuju u standardnim formatima koji se mogu jednostavno deliti među više kancelarija i saradnika.

Beskontaktno prikupljanje podataka pomoću GPR georadara za inspekciju tunela

Povećajte sigurnost uz redovnu inspekciju tunela pomoću GPR

Stream T je najnaprednije rešenje uspešnog merenja debljine obloge tunela, mapiranja armature, detekcije šupljina i lokacije vlažnih površina. Povećajte produktivnost sa većom brzinom prikupljanja podataka, maksimizirajte bezbednost rukovaoca pomoću mehaničke ruke na daljinsko upravljanje, pokrijte veće površine antenom dužine do 100 cm i ispunite zahteve inspekcije sa Stream T modularnom strukturom.

Upravljajte rizicima projekta tunela pomoću skalabilnih rešenja za monitoring

Povećajte bezbednost na licu mesta i smanjite investicije uz pomoć monitoringa

Zaštita ljudi i imovine je kritična tokom rada tunela. Otkrijte deformacije nakon izgradnje tunela i preduzmite mere predostrožnosti pomoću Leica Geosistems rešenja za monitoring. Kada su rizici mali i pristup nije ograničen, obično se vrši periodično ručno praćenje sa postojećom opremom kao što je LS15 digitalni nivelir ili TS16 totalna stanica, čime se izbegavaju veća ulaganja.

Poboljšajte efikasnost i minimizirajte rizike uz poluautomatsko praćenje

Kada se očekuje veći rizik ili je pristup ograničen tokom rada tunela, ljudi, infrastruktura i sredstva mogu biti bezbedni pomoću poluautomatizovanog monitoringa. Merenja i analize se sprovode poluautomatski, minimizirajući ljudsku grešku, optimizujući prikupljanje podataka i radni tok bez potrebe za osobljem koje obavlja ručno merenje na licu mesta koristeći visoko preciznu totalnu stanicu ili MultiStanicu, uz Leica TPS Monitoring aplikaciju i Leica GeoMoS Now! Survey Edition softver. Rezultati se mogu vizualizovati i prkazivati na internetu kako bi se ubrzao proces informisanja učesnika projekta i kako bi se osiguralo da se sva pomeranja brzo identifikuju i preduzmu radnje kako bi svo osoblje bilo bezbedno.

Povećajte bezbednost uz praćenje u realnom vremenu

Za potpuni mir, primenite Leica Geosistems rešenja za monitoring u realnom vremenu. Automatski monitoring je pravi izbor za projekte tunela sa visokim rizikom kretanja i na lokacijama gde je pristupačnost opasna. Tačke se mogu identifikovati i automatski meriti bilo totalnom stanicom, MultiStanicom, digitalnim nivelirom, GNSS ili geotehničkim senzorima i proveravati deformacije. Obaveštenja se šalju u realnom vremenu, a stručnjaci mogu odmah da odluče da evakuišu ugrožena područja. Održavajte rad tunela i okolinu bezbednim uz Leica Geosistems rešenja za monitoring koja kontinuirano obaveštavaju sve učesnike projekta.

Otkrivanje pretnji u realnom vremenu radi poboljšanja bezbednosti rada tunela

Za bezbedniji rad tunela, Leica BLK247 obezbeđuje pametni 3D sistem za nadzor koji odmah precizno i pouzdano određuje potencijane pretnje. Sistem smanjuje lažne alarme i povećava opšte poverenje u vaš bezbednosni sistem.

Uspešni korisnički projekti

Bušenje tunela uz najvišu bezbednost

Britanska Nacionalna agencija za autoputeve preduzela je projekat izgradnje koji uključuje dva odvojena transportna tunela ispod najprometnijih autoputeva u Velikoj Britaniji. Najvažniji za njihov projekat bila je bezbednost putnika i strukturalni integritet puta. Otkrijte njihovo iskustvo na ovom visokorizičnom projektu i rešenja u koja polažu poverenje.

Pogledajte savete & stručna mišljenja i sarađujte sa kolegama na LinkedIn mreži.

VAŠ GEODETSKI PARTNER

Jedino Leica Geosystems ima 200 godina iskustva u oblasti geodezije. Pogledajte kako vas mi možemo podržati našim rešenjima za merenje i pozicioniranje vrhunskog kvaliteta.

UNAPREDITE VAŠE POSLOVANJE

Otkrijte kako vam  digitalizacija tehnologija i procesa može pomoći u poslovanju da kreirate nove mogućnosti, ostanete konkurentni i povećate produktivnost.

GEODETSKA REŠENJA

Bez obzira na kompleksnost projekta, u okviru našeg širokog portfolija za  merenje, pozicioniranje, vizuelizaciju, ćete naći rešenje koje će vam pomoći da budete…

UNAPREDITE VAŠE ZNANJE

Steknite nove veštine da bi ste bili efikasniji i pravovremeno reagovali na poslovne zahteve. Otključajte potencijal da bi ste ponudili bolje, brže i specijalizovanje usluge…