AGENDA

Vekom & prijatelji 2023

Hotel Hilton, Beograd
25.04.2023.
Prijava - 09:30

09:30 - 10:00

Prijava
Početak - 10:00

10:00 - 11:30

Prvi Blok

Pauza 11:30

11:30 - 12:00

Kafe pauza
12:00 - 13:30

12:00 - 13:30

Drugi Blok

13:30 - 15:00

13:30 – 15:00

Nagradna igra i Koktel

Konferencija ``Vekom i prijatelji 2019``

Konferencija ``Vekom & prijatelji 2018``

Vekom & prijatelji 2017

Vekom & prijatelji 2016