Korišćenje i održavanje zgrada

Povećajte efikasnost, omogućite pametnu saradnju i optimizujte celokupno korišćenje zgrade.

Budite data menadžer i obezbedite pametnu saradnju, deljenje procesa i dokumentovanje imovine.

Dokumentujte kompletne zgrade za potrebe popravka i renoviranja koristeći tehnologiju snimanja realnosti. Kreirajte digitalnu kopiju kako bi pomogli u održavanju instalacija i realizaciji projekata.

Kreirajte digitalne blizance da biste produžili životni vek zgrada

Geodeti mogu da naprave digitalni blizance zgrada kako bi identifikovali uslove i pomogli da se razume šta je potrebno u pogledu održavanja tokom vremena, produžavajući životni vek zgrada. Sa svojim poznavanjem geoprostornih radnih procesa, geodeti imaju veštine da dokumentuju čitave zgrade pre nego što krenu u popravke, renoviranje ili opremanje. Opremljeni rešenjima za snimanje realnosti kompanije Leica Geosistems, geodeti snimaju zgrade iz bilo kog ugla sa izuzetnom brzinom i najvišim kvalitetom, istovremeno obezbeđujući kvalitetne i vredne rezultate koji se mogu vizuelizovati, analizirati i deliti u realnom vremenu sa zainteresovanim stranama. Pomažemo vam da obezbedite Smart Digital Realities za više aplikacija koje podržavaju cirkularnu ekonomiju, kao što je bolja izolacija ili naknadno opremanje kako bi zgrade bile energetski efikasnije. Geodeti mogu pomoći u optimizaciji zgrada kako bi se smanjili energetski gubici  i povećala održivost zgrade.

Povećajte vrednost kroz vizuelizaciju i saradnju

Kada zainteresovane strane imaju pristup pravim podacima u pravo vreme na licu mesta ili na daljinu, projekti se mogu kreirati ili ažurirati sa poverenjem. Geodeti mogu da objedine podatke stvarajući jedinstvenu pametnu digitalnu stvarnost projekta koja se vizualizuje i kojoj se pristupa, pomažući u upravljanju i komuniciranju promena, praćenju napretka i izvršenju zadataka. Bez obzira da li kreirate potpune digitalne blizance ili snimate i iscrtavate tačku po tačku, softver Leica Geosistems omogućava ažuriranje podataka, prenos i pristup tako da ceo vaš tim ostane usklađen i radi na istim aktuelnim modelima. Naš softver je u potpunosti kompatibilan sa CAD i BIM sistemima.

Kraj životnog veka zgrade

Kada zgrada dođe do kraja životnog veka i bude pravilno dokumentovana digitalnim blizancem, možete klasifikovati građevinske materijale za ponovnu upotrebu, doprinoseći održivosti projekata rušenja zgrada. Leica Geosistems rešenja za snimanje stvarnosti mogu se koristiti za identifikaciju betonskih ili čeličnih i drvenih konstrukcija koje se mogu ponovo koristiti i reciklirati, smanjujući otpad i podržavajući cirkularnu ekonomiju. Sa našim rešenjima, geodeti mogu dokumentovati dostupnost materijala koji se mogu reciklirati i pomoći u optimizaciji ponovne upotrebe materijala.

Pogledajte naša rešenja u fazi korišćenja i održavanja zgrada

dajte zgrade daljinski kako bi uštedeli vreme i smanjili troškove

Digitalni blizanac za brzo razumevanje okruženja zgrade

Leica BLK360 je kompaktni laserski skener koji koristi 360° skeniranje i panoramske fotografije visoke rezolucije za kreiranje 3D oblaka tačaka prostora oko sebe. Jednostavan za upotrebu jednim pritiskom na jedno dugme, to je najmanji i najlakši laserski skener te vrste.

Snimite realnost sa velikom efikasnošću

Leica RTC360 3D laserski skener omogućava korisnicima da efikasno dokumentuju i snimaju okruženja u 3D, pojednostavljujući njihov radni proces od terena do konačnog proizvoda kroz brz, jednostavan za korišćenje, precizan i prenosiv hardver i softver.

Povećajte transparentnost i vizualizujte situaciju u zgradi

Leica TruView cloud je lider u industriji za lako i intuitivno deljenje podataka oblaka tačaka, modela dizajna, maraka i još mnogo toga. Leica TruView proizvodi omogućavaju zainteresovanim stranama da pristupe, pregledaju, analiziraju i sarađuju koristeći podatke digitalne realnosti preko web pregledača ili desktop aplikacije. Sprovedite jednostavnu analizu, pregledajte modele i elemente projekta i markirajte podatke da biste komunicirali i sarađivali sa drugim zainteresovanim stranama u projektu.

Lokalizujte, vizualizujte i označite imovinu i sredstva u cilju jednostavnije integracije u rešenja za upravljanje objektima (CAFM ili IWMS)

Digitalni blizanac za brzo razumevanje okruženja zgrade

Leica BLK2GO ručni laserski skener snima prostor u 3D dok se krećete. On snima slike i precizne 3D oblake tačaka u realnom vremenu i koristi SLAM tehnologiju za snimanje vaše putanje u prostoru.

Izvršite kompletno skeniranje pomoću naprednog laserskog skenera za precizno snimanje

Leica BLK360 laserski skener je najmanji i najlakši za korišćenje laserski skener na svetu. Pritiskom na dugme, korisnici mogu da skeniraju i snime kompletan prostor zajedno sa sfernim fotografijama za samo dvadeset sekundi.

Leica Ciclone FIELD 360 softver vam omogućava da kontrolišete svoj laserski skener, da kontrolišete kvalitet vaših podataka snimanja i da dodate informacije na terenu. Označite na licu mesta merenja, video zapise, slike, tekstualne ili glasovne datoteke na tabletu ili pametnom telefonu. Delite dobijene podatke direktno preko Leica TruViev Cloud softvera da biste vizuelizovali oblake tačaka u jednom prikazu i obezbedili vezu između više lokacija. Dodatna vrednost se postiže direktnim povezivanjem TruViev Cloud-a sa vodećim platformama za upravljanje objektima pomoću računara (CAFM) i Integrisanio upravljanje radnim mestima (IVMS).

Najveća produktivnost sa Leica RTC360

Leica RTC360 je rešenje za snimanje 3D stvarnosti koje kombinuje laserski skener visokih performansi i aplikaciju za mobilne uređaje za snimanje i prethodno registrovanje podataka skeniranja u realnom vremenu za veće zgrade.

Leica Ciclone FIELD 360 softver vam omogućava da kontrolišete svoj laserski skener, da kontrolišete kvalitet vaših podataka snimanja i da dodate informacije na terenu. Označite na licu mesta merenja, video zapise, slike, tekstualne ili glasovne datoteke na tabletu ili pametnom telefonu. Delite dobijene podatke direktno preko Leica TruViev Cloud softvera da biste vizuelizovali oblake tačaka u jednom prikazu i obezbedili vezu između više lokacija. Dodatna vrednost se postiže direktnim povezivanjem TruViev Cloud-a sa vodećim platformama za upravljanje objektima pomoću računara (CAFM) i Integrisanio upravljanje radnim mestima (IVMS).

Doprinos većoj održivosti zgrada

Digitalni blizanci za renoviranje i rušenje

Da bi se smanjili troškovi energije i povećala održivost zgrada, postojeće zgrade mogu biti bolje izolovane i naknadno opremljene kako bi se smanjile emisije energije. Slično tome, kada zgrada dostigne kraj životnog ciklusa i treba biti srušena, trebalo bi da bude adekvatno dokumentovana koristeći njenu digitalnu kopiju – “digitalni blizanac”. Obezbedite veoma precizan i potpun digitalni blizanac za identifikaciju imovine, modeliranje retrofita i klasifikaciju građevinskih materijala koji se mogu ponovo koristiti ili reciklirati pomoću Leica RTC360, Leica BLK360 ili Leica BLK2GO i Leica Ciclone porodice softvera.

Korisnički primeri iz prakse

Snimanje realnosti na jednom od najprometnijih aerodroma na svetu

Pogledajte kako je kompanija JTRS Registered Surveyor obezbedila BIM model Sigapurskog aerodrome, omogućivši svom klijentu i budućim investitorima da planiraju i projektuju razvoj objekta bez ulaska u njega.

Kako Hollis prikuplja, obrađuje, upravlja i isporučuje podatke snimanja relanosti

Pogledajte kako je geodeta Tim Beach uspešno integrisao lasersko skeniranje u postojeće geodetske poslove u kompaniji Hollis, konsultantu za nekretnine.

BIM model za budući razvoj zgrade Opere

Pročitajte kako je geodetski I inženjerski tim kreirao BIM model zgrade opere u Sajgonu kako bi pomogao lokalnim vlastima u cilju budućeg održavanja, renoviranje I čak potpune rekonstrukcije objekta.

Pogledajte savete & stručna mišljenja i sarađujte sa kolegama na LinkedIn mreži.

VAŠ GEODETSKI PARTNER

Jedino Leica Geosystems ima 200 godina iskustva u oblasti geodezije. Pogledajte kako vas mi možemo podržati našim rešenjima za merenje i pozicioniranje vrhunskog kvaliteta.

UNAPREDITE VAŠE POSLOVANJE

Otkrijte kako vam  digitalizacija tehnologija i procesa može pomoći u poslovanju da kreirate nove mogućnosti, ostanete konkurentni i povećate produktivnost.

GEODETSKA REŠENJA

Bez obzira na kompleksnost projekta, u okviru našeg širokog portfolija za  merenje, pozicioniranje, vizuelizaciju, ćete naći rešenje koje će vam pomoći da budete…

UNAPREDITE VAŠE ZNANJE

Steknite nove veštine da bi ste bili efikasniji i pravovremeno reagovali na poslovne zahteve. Otključajte potencijal da bi ste ponudili bolje, brže i specijalizovanje usluge…