Specijalizovani geodetski program namenjeni da vam olakšaju posao i da budete produktivniji u radu na terenu.

Leica Captivate aplikacije za geodetska računanja na terenu i računanja kubature

Geodeti i drugi profesionalci znaju da su fleksibilnost i funkcionalnosti jako bitne pri donošenju odluka i prikupljanju pouzdanih podataka, posebno pod pritiskom da se projekat odvija u skladu sa planom. Brojne Leica Captivate aplikacije za geodetska računanja (COGO) i kubature vam pomažu da iskoristite sve raspoložive podatke, dajući vam mogućnost da odmah na terenu pružite podatke koji će omogućiti donošenje odluka bez kašnjenja.

Informisane odluke na terenu za građevinske i inženjerske zadatke

COGO

Leica Captivate COGO aplikacije nude veliki broj alata za računanje, dajući vam mogućnost da brzo i lako izračunate dodatne tačke i druge informacije iz merenih ili projektnih podataka.

COGO programi omogućavaju jednostavna računanja koristeći tačke ili linije, ili kreiranja novih tačaka ili geometrijskih elemenata na osnovu postojećih podataka. Sa COGO programima vi možete:

  • Računati uglove, azimute, dužine i preseke između tačaka i linija
  • Računati nove tačke na osnovu postojećih elemenata kao što su linijski ofseti ili centar kružnog luka
  • Kreirati elemente kao što su krugovi, pravougaonici ili trouglovi
  • Deliti linije ili površine/parcele
  • Translirati, rotirati ili skalirati selektovane podatke

Računanje zapremine

Leica Captivate Volume Calc aplikacija pruža fleksibilan i efikasan način da kreirate površ iz tačaka i izvršite analizu zapremine na površi.

Sa opcijama da kreirate površ koristeći postojeće, novo merene tačke ili mrežu tačaka , program vas vodi kroz postupak definisanja granične linije i triangulaciju površi u cilju generisanja DTM ili DXF.

Izbor metoda računanja zapremine, kao što je „ stockpile“ ili „površ-na-površ“ , pruža vam kontrolu, omogućavajući generisanje rezultata direktno na terenu odmah nakon prikupljanja podataka.

Quick volume

Leica Captivate Quick Volume aplikacija nudi jednostavan a ipak moćan način za brzo računanje zapremine iz svih vaših merenih ili skeniranih podataka.

U samo dva laka koraka, program vas vodi kroz generisanje triangulisane površi a zatim računanja njene zapremine, na neki od ponuđenih metoda.

Jednostavan postupak omogućava skoro trenutne rezultate direktno na terenu.

Disto

Pretvorite vaš Leica CS20 Disto kontroler u potpuno funkcionalan laserski daljinomer sa Disto aplikacijom.

Koristeći interni Disto modul, zajedno sa kamerom, tilt senzorom, laser pointerom, Leica Captivate Disto aplikacija vam pomaže da imate sve alate da efikasno završite posao na terenu:

  • Merenje kosih dužina i visinskih razlika
  • Računanje nagiba, površina i jednostavnih zapremina

• Kodiranje i snimanje merenja u Poslu

Captivate trikovi – COGO funkcije direktno iz 3D prikaza

Da li ste znali da mnoge od Leica Captivate COGO funkcija mogu biti korišćene direktno iz 3D prikaza?

Jednostavno selektujete podatke sa kojim želite da vršite COGO računanje, pritisnite i zadržite olovku na ekranu dok se ne pojavi kontekstni meni i izaberite odgovarajuću COGO funkciju da odmah izvršite računanje i vidite rezultate.

Leica Captivate terenski softver je potpuno kompatibilan sa:

Totalnim Stanicama

GNSS Sistemima

Terenskim kontrolerima

Leica AP20 AutoPole

Leica Exchange

Leica Infinity

Pogledajte

Leica Captivate tehnički podaci

Tehnički podaci prikazuju najvažnije karakteristike i podržane uređaje od strane Leica Captivate softvera.

Najbolji primeri za lak i efikasan rad na terenu

13 Saveta kako da vaš rad sa Leica Captivate terenskim softverom učinite mnogo lakšim.

Želite da razgovarate sa Leica Captivate ekspertom?

Pogledajte ostale specijalizovane Leica Captivate aplikacije