Geodetski program koji čine obeležavanje I kontrolu površi I drugih objekata lakšim, povećavajući geodetsku produktivnost.

Leica Captivate aplikacije za obeležavanje i kontrolu površi i objekata

Kada se suočavaju pritiscima da se projekat realizuje po planu, geodeti znaju da su tačnost, efikasnost i produktivnost kritični za realizaciju projekta. Brojne Leica Captivate aplikacije za obeležavanje i kontrolu površi i objekata maksimalno koriste merene podatke, omogućavajući da rezultati budu analizirani i upoređivani sa projektnim podacima. Obezbeđujući rezultate u realnom vremenu na terenu, ove aplikacije omogućavaju podešavanje i korekcije bez zastoja.

Inženjerski i geodetski programi za informisano donošenje odluka na terenu

Inspekcija površi - Inspect Surfaces

Analiza objekata na terenu može rezultovati velikim uštedama prilikom provere ravnosti betonskih podova, vertikalnosti zgrada ili zidova ili deformacija na objektima, kao što sun a primer brane.

Leica Captivate Inspect Surfaces aplikacija vam omogućava da donesete pravu odluku direktno na terenu upoređenjem i analizom površi.

Uporedite novo izmerene ili skenirane površi sa projektovanim modelom iz DXF, DTM ili IFC podataka, ili prethodnom serijom merenja.

Automatizovana analiza površi generiše kolorizovanu mapu, pružajući interaktivnu, grafičku 3D vizuelizaciju za brzu identifikaciju područja sa značajnim odstupanjem od projekta. MultiStanica ili robotizovana totalna stanica može automatski markirati područje od interesa sa svojim crvenim laserom i tako odmak pokazati lokaciju gde su potrebni dodatni radiovi.

Obeležavanje DTM - Stake DTM

Leica Captivate Stake DTM aplikacija je idealan alat za obeležavanje i kontrolu projektovanog modela površi definisanog preko digitalnog modela terena (DTM).

Jednostavni i jasni podaci o visinskim razlikama između izmerenog podataka I DTM su kombinovani sa mogućnošću izvoza različitih tipova izveštaja.

Ako obeležavate položaj projektovanih tačaka a potrebne su vam visine iz DTM, izaberite Stake pts & DTM aplikaciju za fleksibilan rad sa različitim tipovima podataka u isto vreme.

Mrenje ravni/grida - Measure plane/grid

Leica Captivate Measure plane/grid aplikacija omogućava jednostavan ali efikasan radni proces za merenje i upoređivanje podataka sa ravni ili referentnom površi. Ova aplikacija pojednostavljuje procese::

  • Merenje individualnih tačaka i računanja njihove udaljenosti od definisane ravni.
  • Automatsko merenje grida tačaka na definisanoj ravni u cilju modelovanja definisanog područja.

Captivate Trik: Automatsko obeležavanje tačaka

Leica Captivate Structural Steel aplikacija je savršeni alat za merenje i kontrolu metalnih građevinskih elelmenata kao što su I-profilni stubovi.

Koristeći jednostavnu proceduru, aplikacija je namenjena za efikasno obeležavanje pozicija stubova i proveru njihovog položaja nakon montaže.

Structural Steel aplikacija omogućava:

  • Obeležavanje pozicija bolcni na stubovima
  • Merenje pozicija stubova
  • Proveru rastojanja I poravnanja stubova

• Proveru nagiba stubova

Captivate trik: Inspekcija slojeva puta ili tunela

Da li ste znali da Inspect Surfaces app optimizuje postupak provere slojeva puta i tunela i omogućava identifikaciju odstupanja od projekta direktno na terenu?

Izmerite ili skenirajte trenutno završenu površinu puta ili tunela, zatim izračunajte i uporedite razlike  u odnosu na projektovani model. Mapa u bojama generisana od strane Inspect Surfaces programa pruža brzu i jasnu 3D vizuelizaciju rezultata. Ovi podaci omogućavaju MultiStanici ii robotizovanim totalnim stanicama da brzi pokažu bilo koju lokaciju na putu ili tunelu sa manjm ili većim odstupanjima od projekta. Rezultat? Korekcije i popravke na terenu mogu početi bez čekanja, a za potrebe dokumentacije se mogu generisati različiti izveštaji.

Leica Captivate terenski softver je potpuno kompatibilan sa:

Totalnim Stanicama

GNSS Sistemima

Terenskim kontrolerima

Leica AP20 AutoPole

Leica Exchange

Leica Infinity

Pogledajte

Leica Captivate tehnički podaci

Tehnički podaci prikazuju najvažnije karakteristike i podržane uređaje od strane Leica Captivate softvera.

Iskoristite snagu Inspect Surface Aplikacije

Istražite najznačajnije prednosti Inspect Surface aplikacije i otkrijte kako da isporučite gotove podatke direktno na teren

Kako da obeležavate DTM sa Leica Captivate

Pogledajte video koji će vas voditi kroz process obeležavanja DTM.

Želite da razgovarate sa Leica Captivate ekspertom?

Pogledajte ostale specijalizovane Leica Captivate aplikacije