Povećajte produktivnost uz pomoć geodetskih programa koji optimizuju obeležavanje i kontrolu projekta definisanih tačkama i linijama.

Leica Captivate program za obeležavanje
tačaka I linija iz CAD I IFC projektnih podataka

Geodeti i ostali profesionalci znaju da efikasno obezbeđivanje tačnih i pouzdanih podataka značajno doprinosi u realizaciji projekta u skladu sa planom. Leica Captivate geodetski softver nudi širok obim aplikacija za obeležavanje tačaka i linija koji vam omogućavaju da optimizujete prenos projekta na teren, kontrolu izvedenih radova i doprinose BIM procesu. Jednostavne procedure i grafika omogućavaju lako učenje i korišćenje prave aplikacije za svaki posao.

Maksimizujte efikasnost u geodetskim I inženjerskim poslovima

Obeležavanje tačaka - Stake points

Leica Captivate Stake Points aplikacija ne nudi samo tradicionalne metode i grafike za obeležavanje tačaka, već takođe poseduje brojne funkcionalnosti za efikasniji rad.

Kontrolišite obeležavanje koristeći filtere i selekciju tačaka sa grafika, brojeva tačaka, kodove, ili opciju izbora najbliže tačke.

Jasna, informativna grafika i pametna navigacija prikazuje vašu poziciju i orijentaciju u 3D, videći vas brzi i precizno do tačke koja se obeležava.

Rigorozne provere kontrole kvaliteta obezbeđuju obeležavanje u skladu sa zahtevanom tačnosti, uz trenutni prikaz odstupanja na ekranu ili putem izveštaja.

Prosledite vaše rezultate u postupak projektovanja i BIM, u cilju još boljeg i preciznijeg modela.

Obeležavanje linije - Stake to Line

Ako vaš projekta ili učitani podaci sadrže linijske objekte, kao što su lukovi, Leica Captivate Stake to Line aplikacija obezbeđuje efikasan način za njihovo obeležavanje.

Na terenu, možete veoma jednostavno kreirati lije uz pomoć tačaka ili pravaca, ili definisati nešto komplikovanije linije kao što su lukovi, poligoni ili osovine koristeći manuelni unos ili ih importovati iz učitanih fajlova u IFC, DXF ili drugim CAD formatima.

Stake Line aplikacija omogućava brzo obeležavanje linija, polilinija, segmenata i kosina.

Obeležavajte tačke u odnosu na liniju koristeći dužinu po liniji I ofset. A efikasnost možete još više povećati uz pomoć automatske inkrementacije po liniji obeležavanjem pravilnog rastera.

Merenje linije - Measure to Line

Leica Captivate Measure to Line aplikacija pruža moćan ali jednostavan način za merenje vaše pozicije u odnosu na bilo koji linijski objekat iz vašeg CAD ili IFC fajla.

Uz pomoć fleksibilne opcije za kreiranje i korišćenje jednostavnih, ili kompleksnijih linija kao što su lukovi, polilinije ili osovine, Measure to Line aplikacija daje podataka o trenutnom položaju u odnosu na kompletnu liniju, određeni segment linije, ili kosinu.

Podesivi prikaz informacija omogućava konfigurisanje prikaza bilo kojih merenih ili sračunatih vrednosti, dajući mogućnost da vidite baš ono što vam je potrebno.

Sve to vam daje slobodu i moć da izvršite preciznu proveru izvedenih radova I značajno doprinesete BIM procesima.

Captivate Trik: Automatsko obeležavanje tačaka

Da li ste znali da Leica Captivate Stake Auto Points aplikacija omogućava izuzetno jednostavno pozicioniranje tačaka kao što su lokacije rupa za bušenje, lokacije na podu, zidovima, plafonima ili drugim površinama?

Posebno je interesantno korišćenje aplikacije sa robotizovanim totalnim stanicama za brzu identifikaciju I navigaciju do prave lokacije tačke. Totalna stanica automatski uzima u obzir površ i prikazuje položaj tačke na površi, čak iako sama površ sprečava 3D markiranje same tačke.

Lokacija za obeležavanje tačke je označena crvenim laserom, što omogućava da poslovi kao što je obeležavanje rupa za bušenje budu završeni brzo i jednostavno.

Leica Captivate terenski softver je potpuno kompatibilan sa:

Totalnim Stanicama

GNSS Sistemima

Terenskim kontrolerima

Leica AP20 AutoPole

Leica Exchange

Leica Infinity

Pogledajte

Leica Captivate tehnički podaci

Tehnički podaci prikazuju najvažnije karakteristike i podržane uređaje od strane Leica Captivate softvera.

Kako da obeležavate tačke sa Leica Captivate

Pogledajte video kako da selektujete i obeležite tačku sa Leica Captivate.

Želite da razgovarate sa Leica Captivate ekspertom?

Pogledajte ostale specijalizovane Leica Captivate aplikacije