Jedan program za obeležavanje osovine pruge i upoređenje izvedenog stanja sa projektom

Leica Captivate Rail aplikacija
Optimizujte izgradnju i održavanje pruge

Tačna merenja na železnici imaju jako bitnu ulogu u projektovanju, izgradnji i održavanju železničke infrastrukture. Počevši od prikupljanja podataka i preciznog obeležavanja, do verifikacije izvedenih radova, geodetska merenja omogućavaju efikasno projektovanje i pomažu da železnički saobraćaj funkcioniše bezbedno. Leica Captivate Rail program obezbeđuje sve funkcionalnosti potrebne za iskolčavanje i merenje pruga i precizno pozicioniranje.

Leica Captivate Rail - Unapređuje projektovanje i poslove obeležavanja na pruzi

Obeležavanje osovine i kontrola saglasnosti sa projektom

Sa programom podeljenim u dva dela fokusirana na različite faze geodetskih poslova na pruzi, Leica Captivate Rail aplikacija obezbeđuje da imate sve potrebne digitalne alate pri ruci. Prvi deo aplikacije omogućava obeležavanje i iskolčavanje novih koloseka, dok je drugi deo prilagođen merenjima na pruzi u  cilju upoređenja izvedenih radova sa projektom.

Osovina pruge, nadvišenje, i širina koloseka

Leica Captivate Rail program poseduje funkcionalnosti za optimizaciju geodetskih poslova vezanih za železnice. Na primer:

  • Merenje šina koristeći nadvišenje u cilju dobijanja korigovanih vrednosti pomeranja.
  • Koristite niz uređaja za merenje sa aplikacijom Rail, koja automatski primenjuje podešavanja specifična za uređaj kada je izabrana.
  • Rad sa različitim projektnim informacijama, uključujući osovinu i šine, samo osovinu ili samo horizontalnu osovinu.

Captivate Trikovi

Da li ste znali za jednostavan način kako možete da napravite izveštaj o obeleženim tačkama direktno na terenu?

Export Cut Sheet alat u Captivate Rail app Toolbox omogućava eksportovanje podataka u različitim fomatima iz istog posla, na terenu. Dok kompletan posao može sadržati različite podatke (merene, kontrolne, obeležene), samo će podaci obeležavanja biti prikazani u izveštaju.

Da to uradite, jednostavno izaberite naziv, redosled i da li želite da koristite zaglavlje, a zatim izaberite sadržaj izveštaja.

Leica Captivate terenski softver je potpuno kompatibilan sa:

Totalnim Stanicama

GNSS Sistemima

Terenskim kontrolerima

Leica AP20 AutoPole

Leica Exchange

Leica Infinity

Pogledajte

Leica Captivate tehnički podaci

Tehnički podaci prikazuju najvažnije karakteristike i podržane uređaje od strane Leica Captivate softvera.

Unapređenje železničke infrastrukture glavnog grada

U ovom slučaju planeri projekta proširenja železničke mreže zahtevaju topografske podloge i oblake tačaka za razvoj optimizovanog projekta železničke infrastrukture. Geodetska kompanija je angažovana u cilju prikupljanja podataka koristeći rešenja bazirana na Captivate platformi, koja su se dokazala u ovom slučaju.

Unapredite vaše geodetsko znanje u oblasti železničke infrastrukture

Bilo da ste iskusni geodeta ili započinjete prvi projekat, vi možete ispuniti najviše zahteve tačnosti zahtevane pri projektovanu, izgradnji i održavanju železnice i tunela.

Želite da razgovarate sa Leica Captivate ekspertom?

Pogledajte ostale specijalizovane Leica Captivate aplikacije