Jedna aplikacija za obeležavanje, merenje i kontrolu kvaliteta puteva

Leica Captivate Road – Digitalni alati za projekte puteva

Podaci koje pružaju geodeti igraju ključnu ulogu u planiranju, izgradnji I održavanju putne infrastrukture. Od obeležavanja osovina saobraćajnica I kosina, do kontrole kvaliteta I verifikacije izvedenog stanja, Leica Captivate Road aplikacija obezbeđuje softverske alate potrebne za efikasno izvršenje mernih zadataka tokom svih faza izgradnje puteva I održavanja.

Leica Captivate Road Aplikacija – optimizacija obeležavanja

Prenos projekta i kontrola

Leica Captivate Road aplikacija je podeljena na dva dela, prvi deo omogućava obeležavanje osovine puta, kosina i površi, a drugi deo je fokusiran na proveru izvedenog stanja u odnosu na projekat. Sa ovim specijalizovanim digitalnim alatima, vi ste spremni da obeležavate i vršite kontrolu tokom celog životnog ciklusa puta.

Ivice puteva, kosine, površi i krune

Dizajniran da optimizuje geodetske poslove u toku izgradnje puteva Leica Captivate Road program čini veliki broj poslova lakšim. Na primer:

  • Obeležavanje i merenje puta i vizuelizaciju projekta u 3D ili prikaz poprečnih preseka
  • Obeležavanje nožice nasipa, profila, podužnih padova i ostalih elemenata potrebnih za izgradnju puta koristeći veoma jednostavne procedure
  • Provera kvaliteta svakog sloja i krune puta, od podloge do kolovozne konstrukcije

Captivate Trikovi

Da li znate da možete koristiti COGO Road alate u Captivate Road programu za računanje novih tačaka u odnosu na osovinu (n.pr. stacionaža i ofset).

Ovo omogućava obeležavanje  na terenu specifičnih objekata kao što su ćoškovi, kanali ili slično.

Leica Captivate terenski softver je potpuno kompatibilan sa:

Totalnim Stanicama

GNSS Sistemima

Terenskim kontrolerima

Leica AP20 AutoPole

Leica Exchange

Leica Infinity

Pogledajte

Leica Captivate tehnički podaci

Tehnički podaci prikazuju najvažnije karakteristike i podržane uređaje od strane Leica Captivate softvera.

Captivate Road Osnovni kurs

Potreban vam je trening za Leica Captivate Roads Aplikaciju? Ovaj kurs će vas naučiti osnovama kako koristiti aplikaciju. Sve što vam je potrebno je myWorld nalog i važeći Paket Koriničke Podrške (CCP).

Isporučite geoprostorne podatke za puteve & autoputeve

Dozvolite nam da vam pomognemo da vaš naredni projekat puta ili autoputa završite na vreme, bezbedno i što je to efikasnije moguće. Kompletan portfolio geodetskih rešenja obezbeđuje precizne geoprostorne podatke u svakoj fazi izgradnje puteva & autoputeva.

Želite da razgovarate sa Leica Captivate ekspertom?

Pogledajte ostale specijalizovane Leica Captivate aplikacije