Softver za procesiranje oblaka tačaka dobijenih laserskim skeniranjem sa Leica Nova MS60

Leica MultiWorx za AutoCAD

MultiWorx za AutoCAD – softver za procesiranje oblaka tačaka

Leica MultiWorx za AutoCAD služi za procesiranje oblaka tačaka prikupljenih korišćenjem Leica Nova MS60 MultiStation. Ovaj programski dodatak za AutoCAD i Civil 3D omogućava projektantima, tehničarima i svima ostalima koji koriste oblak tačaka da koriste prednosti ovakvih podataka u poznatom CAD okruženju. Takođe ovaj dodatak obezbeđuje moćnije a jednostavnije alate za navigaciju kroz oblak tačaka i kreiranje detaljnih i bogatih krajnjih proizvoda.

Alat koji Vam je dovoljan da brzo počnete da radite
Leica MultiWorx za AutoCAD omogućava brzo kreiranje veoma preciznih krajnjih proizvoda. Fotografije na kojima su objekti prikazani relnim bojama, koje su snimljene integrisanom kamerom iz Nova MS60 multi-stanice, idealno poravnate sa oblakom tačaka, donose moćan vizuelni kontekst. Intuitivni alati za orijentaciju pojednostavljuju rad u 3D. Različiti alati za pravljenje preseka čine podelu skenova na manje delove, od interesa, brzim i preciznim. Robusni set alata za digitalni premer donose zabavu i jednostavnost u posao kreiranja topografskih podloga.

Skeniranje u širokom spektru primene
Bilo da koristite mogućnosti skeniranja  za svakodnevne geodetske poslove ili kao kontrolu kvaliteta u skupim i velikim projektima, MultiWorx Vam omogućava da iskoristite prednosti koje donosi bogatstvo podataka koje se nalazi u oblacima tačka i fotografijama i na taj način kreirate bolje topografske podloge, profile i poprečne preseke, izolinije, crteže fasada, sprovedete precizno računanje količina materijala za kraće vreme.

Više podataka iz poznatih procedura
Koristeći tradicionalno setovanje orijentacije i poligoni vlak, Leica Nova MS60 u toku tog procesa može da registruje i oblake tačka. U kancelariji jednostavno izravnajte terenske podatke koiristeći Leica Infinity ili bilo koji drugi program za izravnanje. Zatim u AutoCAD-a ili Civil 3D,  i MultiWorx kreirajte planove na koje su vaši korisnici navikli.

-Glavne osobine MultiWorx-a:

Upravljanje oblakom tačaka

 • Pojednostavljeno otvaranje oblaka tačaka (puna podrška za Leica Cyclone IMP files, Leica JetStream podatke, i ReCap RCP fajlove); 3D granice prikaza, preseci i interaktivna vizuelizacija seta podataka svih veličina

Vizuelizacija

 • Prikaz boja na osnovu intenziteta, ili realne boje tačaka, preseci, 3D granice prikaza tačaka
 • TruSpace panoramski prikaz – izaberite tačku iz plana, navedite CAD tačku pogleda, brzo podesite granice prikaza u CAD-u, pošaljite koordinate iz TrueSpace-a direktno u CAD komandu, postavite pozadinske slike

Renderovanje

 • Nivo detlja (Level of Detail – LOD), prikaz gustine tačaka se odabira jednim klikom

Izrada dokumentacije

 • Automatska orijentacija korisničkog koordinatnog sistema (UCS-a) u odnosu na zidove i pod
 • UCS definicija sa nekoliko jednostavnih klikova na odgovarajuće elemente
 • Najniža, najviša tačka, tačka na terenu,  – SmartPick Snapping
 • Kreiranje COGO tačaka u pravilnom rasporedu za dalje korišćenje
 • Projekcija linija na ravan

Glavne prednosti koje možete iskusiti koristeći MultiWorx:

 • Integrisana traka koja obezbeđuje pristup svim komandama, identična kao u AutoCAD-u ili Civil 3D
 • Korisnik može izabrati na koji način će biti obojen oblak tačaka
 • Panoramski prikaz: TruSpace donosi i pozadinske fotografije, iz interne kamere iz multi-stanicea MS60
 • Kao dodatak TruSpace prikazuje i oblaka tačaka u obojen realnim bojama
 • TruSpace se može povezati sa CAD prozorom i koristiti za jendostavnu manipulaciju 3D tačke pogleda