Kompletno rešenje za praćenje stabilnosti na gradilištima

Monitoring gradilišta

Kako građevinska industrija nastavlja da se razvija, sa fokusom na održivost, efikasnost i moderne metodama gradnje, sve veći regulatorni zahtevi stvaraju stalni pritisak u pogledu bezbednosti, proizvodnje i troškova.

Praćenje deformacija povećava svest o promenama, pružajući informacije u realnom vremenu, omogućavajući da se bezbednosne odluke zasnivaju na činjenicama, ne samo da obezbeđuje zaštitu ljudi i objekata, već́ i optimizuje operacije tokom izvođenja radova.

Totalni Monitoring je kombinacija podataka iz geodetskih instrumenata (totalne stanice, GNSS ili niveliri) sa geotehničkim i ekološkim senzorima (senzori nagiba, merači naprezanja, meteorološke stanice, itd.) pružajući potpunu sliku o događajima koji se dešavaju, pomažući boljem razumevanju uticaja izgradnje ili pratećih aktivnosti.

Zašto je praćenje korisno na gradilištima:

  1. Razumeti deformacije izazvane iskopom, opterećenjem i istovarom materijala ne samo na gradilištu već i na susednim objektima. Osnaživanje inženjerskog tima informacijama kako bi mogli da preduzmu mere pre nego što se imovina ošteti i izazovu poremećaje.
  2. Potvrditi proračune projektovanja za deformaciju konstrukcije tokom faza izgradnje, omogućavajući inženjerskim timovima da donesu informisane odluke u vezi sa građevinskim aktivnostima. Radite pametnije u granicama tolerancije za maksimalnu produktivnost smanjujući troškove i povećavajući bezbednost.
  3. Obezbediti praćenje zdravstvenog stanja konstrukcije tokom životnog ciklusa objekta od izgradnje, procene njenih performansi i degradacije tokom vremena, potencijalno produženje životnog veka konstrukcija ili pružanje informacija za promene u budućim projektima.
  4. Dokumentujte istorijske promene na strukturama koje su povezane sa izgradnjom u slučaju da dođe do katastrofe.
  5. Procena uticaja promene životne sredine na gradilište i inverznog uticaja izgradnje na lokalnu sredinu.

Naredni video predstavlja tipične generičke primere monitoring instalacija na gradilištu, ali svaki projekat monitoringa zahteva sopstveni, posebno procenjen i projektovani sistem za monitoring, tako da se pre bilo koje instalacije treba konsultovati specijalista.

 

PROJEKTI

Obavljanje građevinskih servisa podržanih geodetskim merenjima

Kako su Leica Geosystems instrumenti obezbedili uštedu troškova u oblasti monitoringa i izgradnje.

Precizno pozicioniranje na
Londonskom nebu

Dobijanje preciznih i pouzdanih koordinata tokom procesa izgradnje drugog najvišeg nebodera u Londonu pomoću GNSS rešenja po meri

Monitoring centralnog postrojenja kanalizacije u gradu Kristianstad

Automatizovani monitoring obezbeđuje punu kontrolu osetljivih objekata u projektima proširenja glavnog postojenja.

SOFTVERSKI PROIZVODI

Leica GeoMoS

Fleksibilno softversko rešenje za automatski deformacioni monitoring.

Leica GeoMoS Edge

Monitoring software autonomnu kontrolu senzora i neprekidnu registraciju podataka na terenu.

Leica GeoMoS Now!

Analiza & vizuelizacija monitoring podataka sa bilo kog mesta.

HARDVERSKI PROIZVODI

Leica Nova TM60

Najtačnija I najpouzdanija monitoring totalna stanica sa kamerom

Leica M-Com

Prvo “plug and play” rešenje za monitoring komunikaciju.

Geotehnički senzori

Automatizovano geotehnički senzori sa merenje i prikupljanje podataka

Leica Nova MS60

Jedan instrument za sve merne zadatke, podiže fuziju senzora na sledeći nivo.

Leica LS15 & LS10

Digitalni niveliri najviše tačnosti

Leica GMX910

GNSS prijemnik sa integrisanom antenom za monitoring.

Imate pitanja? Mi imamo odgovore!