Kompletno rešenje za praćenje stabilnosti u tunelskom okruženju

Monitoring tunela

Konstanti razvoj malih i velikih gradova može zagušiti gradska područja ostavljajući mali prostor za budući razvoj ili za funkcionisanje postojeće infrastrukture i komunalnih preduzeća. Rešenje u mnogim urbanim oblastima je podzemna ekspanzija kao što su projekti izgradnje tunela, stvaranje prostora iznad i pomeranje infrastrukture ispod zemlje. Međutim, ovi prostori su često opasna okruženja, nekontrolisanje bilo koje pogođene oblasti ili objekata bi ugrozilo građevinske radnike i objekte i infrastrukturu u zoni uticaja tunela.

Praćenje deformacija pruža informacije u realnom vremenu o pomeranju tla i deformacijama  tunela (npr. pomeranje, ovalizacija, konvergencija), omogućavajući brzo donošenje odluka kako bi se osigurala najveća bezbednost i efikasno upravljanje rizicima.

Totalni monitoring je kombinacija podataka dobijenih geodetskim merenjem (totalne stanice, GNSS, nivelira ili InSAR) sa geotehničkim senzorima i senzorima životne sredine (senzori nagiba, merači naprezanja, meteorološke stanice, itd.). Kombinacija navednih podataka pruža potpunu sliku o događajima koji se dešavaju pomažući boljem razumevanju uticaja izgradnje tunela ili pratećih aktivnosti. Ovo je posebno kritično kada se iskop tunela ukršta sa drugom tunelskom strukturom, železničkom linijom, cevovodom ili prolazi ispod kulturno istorijskih spomenika.

Zašto je monitoring koristan u tunelima:

  1. Za snimanje deformacije tla pre, tokom i posle izgradnje tunela: iskop zemlje za tunel stvara oblast niskog pritiska u koju će okolni materijal pokušati da se pomeri da bi se izjednačio. Stoga, tunel treba da izdrži to da bi održao svoj oblik. Inženjeri mogu biti informisani o normalnom kretanju tla, deformacijama tokom izgradnje i dugoročnom kada je konstrukcija završena. Ovo omogućava inženjerima da izbalansiraju promene u pritisku, koje mogu dovesti do kritične količine opterećenja i naprezanja u strukturi tunela, sprečavajući deformacije ili čak urušavanje.
  2. Za zaštitu okolnih objekata: svako iskopavanje ili izgradnja koja se odvija u blizini postojećih objekata može prouzrokovati pomeranja koja ih oštećuju, a svest o prvim znacima kretanja zahvaljujući podacima monitoringa omogućava preventivne/korektivne mere. Ovo je posebno kritično kada se iskop tunela ukršta sa drugom tunelskom strukturom, železničkom linijom, cevovodom ili prolazi ispod kulturno istorijskih spomenika.
  3. Da bi se otkrile promene u obliku i strukturi tokom renoviranja tunela: procesi modernizacije unutar tunela kao što su zamena ili ponovno oblaganje mogu dovesti do povećanog naprezanja strukture tunela, uzrokujući pomeranja ili izobličenja. U ovom trenutku je ključno razumeti efekte radova na oblik i strukturu tunela.
  4. Obezbediti praćenje zdravstvenog stanja objekta: tokom životnog ciklusa objekta od izgradnje, procene performansi i degradacije tokom vremena, potencijalno produženje životnog veka ili pružanje informacija za promene u budućim projektima.
  5. Za dokumentovanje promena: Strukturni zapisi povezani sa deformacijama izazvanim izgradnjom ili modifikacijom tunela u slučaju da dođe do katastrofe.
  6. Proceniti uticaj promene životne sredine: na gradilište i inverzni uticaj izgradnje na lokalnu sredinu.

Ovaj video predstavlja tipične generičke primere monitoring instalacija u tunelu, ali svaki projekat monitoringa zahteva sopstveni, posebno procenjen i dizajniran sistem za nadzor, tako da se pre bilo kakve instalacije treba konsultovati stručnjaci.

 

PROJEKTI

Rekonstrukcija King’s Cross stanice

Bezbednost u Londonskom podzemlju uz pomoć monitoring rešenja

Monitoring najvećeg transportnog projekta u Australiji

U toku iskopavanja I gradnje sidnejskog metroa, mali i vitalni tim inženjera tiho se kreće u tesnim i tutnjavim vozovima koji definišu…

Monitoring duž gradlišta Linije 2 Varšavskog metroa

3D deformacioni monitoring gradskog područja duž gradilišta linije metroa u Varšavi

SOFTVERSKI PROIZVODI

Leica GeoMoS

Fleksibilno softversko rešenje za automatski deformacioni monitoring.

Leica GeoMoS Edge

Monitoring software autonomnu kontrolu senzora i neprekidnu registraciju podataka na terenu.

Leica GeoMoS Now!

Analiza & vizuelizacija monitoring podataka sa bilo kog mesta.

HARDVERSKI PROIZVODI

Leica Nova TM60

Najtačnija I najpouzdanija monitoring totalna stanica sa kamerom

Leica M-Com

Prvo “plug and play” rešenje za monitoring komunikaciju.

Geotehnički senzori

Automatizovano geotehnički senzori sa merenje i prikupljanje podataka

Leica Nova MS60

Jedan instrument za sve merne zadatke, podiže fuziju senzora na sledeći nivo.

Leica LS15 & LS10

Digitalni niveliri najviše tačnosti

Imate pitanja? Mi imamo odgovore!