Projektovanje i snimanje puteva

Obezbedite građevinskim ekipama najpreciznije modele kako bi započeli projektovanje puta ili auto-puta na pravi način.

Postoji posebna aplikacija za puteve.
Leica Captivate Road App – specijalizovana za geodetske radove na putevima

Efikasno prikupljajte visokokvalitetne geoprostorne podatke za nove i postojeće puteve i autoputeve kako biste mogli da završite i isporučite projekte za kraće vreme, smanjujući troškove projekta i povećavajući bezbednost. Uspostavite precizne mreže kontrolnih tačaka, snimite topografiju i osigurajte bezbedno iskopavanje mapiranjem podzemnih instalacija I objekata.

Prikupite podatke efikasno

Snimanje saobraćajne infrastrukture je izazovno. Više objekata treba bezbedno snimiti u kratkom vremenu, a da putevi ostanu otvoreni uz minimalne smetnje. Pored toga, prikupljanje podataka o putevima sa aktivnim saobraćajem izlaže geodete opasnosti. Naša pametna rešenja omogućavaju brže prikupljanje podataka uz minimiziranje rizika za osoblje. Bez obzira da li merite pojedinačne tačke pomoću GNSS ili prikupljate milione tačaka pomoću mobilnih sistema za mapiranje, naša rešenja pomažu u povećanju bezbednosti tako što čuvaju vaše osoblje od opasnosti. Opremljeni našim rešenjima za snimanje realnosti, možete da snimite stotine kilometara dnevno, dovršavajući i isporučujući projekte za kraće vreme uz smanjene troškove i poboljšanu bezbednost.

Kreirajte digitalne blizance

Klijenti sve više zahtevaju digitalne predstave realnih objekata, kao što su digitalni blizanci i BIM. Imati digitalnu reprezentaciju stvarnog sveta za početak faze projektovanja povećava šanse za uspešno izvršenje projekta. Obezbedite najtačnije i najpotpunije digitalne blizance kako bi projekti imali najbolje šanse da budu završeni na vreme, u okviru budžeta i uz minimalne izmene. Naša rešenja za snimanje stvarnosti vam omogućavaju da sakupljate 3D oblake tačaka i kreirate digitalne blizance koji čine osnovu za kreiranje projekata koji se prosleđuju građevinskim timovima kako bi dovršili digitalni proces. Naša digitalna rešenja maksimiziraju interoperabilnost podržavajući standardne formate datoteka, uključujući IFC.

Maksimizirajte razmenu podataka

Kada zainteresovane strane imaju pristup pravim podacima u pravo vreme na licu mesta ili na daljinu, projekti se mogu pouzdano kreirati ili ažurirati. Projekti su efikasniji i transparentniji kada se podaci mogu vizualizovati i pristupiti, pomažući u upravljanju i komuniciranju promena, praćenju napretka i potpisivanju završetka zadataka. Bez obzira da li kreirate potpune digitalne blizance ili snimate i iscrtavate tačku po tačku, softver u oblaku Leica Geosystems omogućava ažuriranje podataka, prenos i pristup tako da ceo vaš tim ostane usklađen i radi na istim trenutnim modelima. Naš softver je potpuno kompatibilan za jednostavnu razmenu sa nezavisnim CAD i BIM sistemima

Pogledajte naša rešenja za projektovanje, snimanje puteva i autoputeva

Uspostavite visoko-kvalitetnu geodetsku mrežu za vaš projekat puta i autoputa

Najtačnije totalne stanice, pouzdan GNSS i terenski softver

Leica Geosystems pruža kompletan portfolio totalnih stanica i GNSS rešenja kako bi se osiguralo da projekti započnu sa najpreciznijom mrežom kako bi bili na pravom putu. Softver Leica Captivate daje pouzdane rezultate na terenu kako bi osigurao pouzdane rezultate pre napuštanja lokacije.

Vodeća preciznost sa Leica Geosystems digitalnim nivelirima

Digitalni niveliri kompanije Leica Geosystems obezbeđuju nivelanjesa najvećom preciznosti. Sa viziranjem uz pomoć slike i autofokusom, efikasnost je maksimizirana, a zamor korisnika minimiziran. Ugrađene aplikacije obezbeđuju da se rezultati mogu proveriti na licu mesta kako bi se izbegle skupi ponovni izlasci na teren.

Izvršite rigorozno izravnanje mreže pomoću Leica Infiniti ili MicroSurvei STAR*NET softvera

Kada se završi prikupljanje podataka za mrežu objekta, konačne koordinate se isporučuju nakon izravnanja mreže. I Leica Infiniti i MicroSurvey STAR*NET su dizajnirani da integrišu merenja sa svih senzora radi izravnanja. Izravnate koordinate se mogu deliti sa terenskim timovima preko Leica Exchange servisa ili direktno poslati za korišćenje ekipama na terenu.

Snimite tačne i kompletne digitalne blizance za potrebe vaših projekata puteva ili autoputeva

Transformišite način na koji radite na licu mesta i povećajte produktivnost

Snimanje detaljnih uslova na lokaciji je od suštinskog značaja za kreiranje tačnih projekata pre nego što nastavite sa građevinskim aktivnostima. Maksimalno povećajte efikasnost uz Leica TS16 i Leica AP20 AutoPole. Pomoću terenskog softvera Leica Captivate, možete da snimite sve tačke i linije na terenu da biste obezbedili minimalnu naknadnu obradu u kancelariji i kreirali rezultate spremne za početak aktivnosti na projektu.

Pokrijte veliku oblast sa dosta detalja pomoću mobilnog mapiranja i laserskih skenera

I mobilni sistemi za mapiranje i laserski skeneri mogu značajno povećati efikasnost stvaranja digitalnog blizanca za pripremu za projektovanje konstrukcije. Pegasus TRK rešenje je dizajnirano da prikupi geoprostorne podatke velikih područja koja koriste vozila. Omogućujući samo jednoj osobi kompletan rad sa hardverom i softverom, kao i obradu podataka u toku snimanja, TRK podržava bezbedan rad, ne zahteva zatvaranje puteva i štedi visoke troškove. Za manje oblasti, Leica ScanStation P-serija isporučuje visokokvalitetne 3D podatke, prikuplja do 1 milion tačaka u sekundi na rastojanju do 1 km. Oblaci tačaka iz mobilnog mapiranja i laserskog skeniranja pružaju detaljnu digitalnu kopiju koja omogućava da projekat konstrukcije počne sa samopouzdanjem.

Procenite izvodljivost svog projekta koristeći Hexagon Content Program

Iskoristite najobimniju biblioteku snimaka iz vazduha visoke rezolucije i podataka o nadmorskoj visini u SAD i Evropi. Hexagon Content Program obezbeđuje digitalne modele visoke preciznosti (DSM) površinskih i nadzemnih objekata u rasterskom ili formatu oblaka tačaka koji se mogu koristiti za vaš početni dizajn, planiranje i procenu izvodljivosti projekta.

Učinite vidljivim podzemne objekte uz rešenja najviše tačnosti

Povećajte bezbednost pomoću Leica DSX rešenja za detekciju instalacija

Bezbednost je najvažnija u izgradnji, a poznavanje svega o gradilištu pre početka izgradnje je od suštinskog značaja za sigurnost. Lako otkrijte i mapirajte podzemne instalacije uz Leica DSX rešenje za detekciju vodova I objekata. Leica DSX maksimizira produktivnost sa najsavremenijim softverom koji automatizuje analizu podataka i kreira 3D mapu instalacija. Mapa se zatim može izvesti u vodeće CAD formate i direktno uvesti u softver Leica Geosistems Machine Control kako bi se povećala bezbednost izbegavanjem prekida instalacija tokom izgradnje.

Snimite podzemne vodove i instalacija pomoću Stream UP rešenja

Mapirajte podzemne objekte na velikim područjima pomoću Stream UP sistema. Ovaj sistem geo-radara (GPR) omogućava vam da snimate podzemne komunalne objekte u urbanim sredinama brže i bezbednije od bilo kog drugog GPR sistema. Zahvaljujući jednostavnijem procesu sklapanja, obradi podataka u realnom vremenu pomoću IQMaps softvera i činjenici da vam ne treba vozilo za pratnju, nema potrebe za usporavanjem saobraćaja

Podignite produktivnost na sledeći nivo uz AiMaps softver

AiMaps je SaaS rešenje koje koristi veštačku inteligenciju za novu pametnu produktivnost u snimanju podzemnih instalacija i objekata, i potpuno je integrisano sa postojećim IDS GeoRadar IQMaps softverom. AiMaps smanjuje zastoje i ubrzava rad u obradi radarskih podataka i pruža intuitivan interfejs koji je jednostavan za korišćenje. Uštedite do 70% u analizi podzemnih instalacija i procesu ekstrakcije.

Vizuelizacija I deljenje informacija i podataka između različitih CAD i BIM Sistema

Planirajte, kontrolišete, prikupljajte i obrađujete podatke

Svaki projekat puta je jedinstven. Leica Infiniti pruža alate za kreiranje projekta puteva i uvozi podatke iz svih glavnih paketa za projektovanje puteva. U Infinitiju, kvalitet projekta se može proveriti pre nego što se pripremi i pošalje direktno u Leica Captivate ili preko Leica ConX i Leica Exhange cloud servisa. Sa Infiniti i Captivate terenskim softverom, možete dobiti direktan pristup svom AutoDesk BIM 360° nalogu ili Brics 24/7 da bi ste osigurali efikasan pristup najnovijim podacima o projektu.

Od jednostavnih do složenih projekata puteva i autoputeva

BricsCAD, MicroSurvey CAD i LISCAD pružaju intuitivne alate za kreiranje projekta zasnovanih na linijama i poprečnim presecima za jednostavne i složene puteve i autoputeve. Kada se projekat završi i verifikuje, izvoz u Leica Captivate i Leica iCON terenski softver je jednostavan, a obeležavanje i kontrola mogu odmah da se nastave. LISTECH Neo pruža širok spektar Xchange modula koji savršeno dele podatke između BIM, CAD i Leica Geosistems terenskih senzora.

Primeri uspešnih korisničkih projekata iz prakse

Mapiranje 70 milja autoputa za kompletan inženjerski projekat za 99 dana

Pogledajte kako je kompanija E.L Robinson Engineering završila zahtevan projekat snimanja 70 milja autoputa za samo 99 dana.

Trostruko I: Inovacija u Indiji

Kada je sektor javnih radova u oblasti Maharashtra u Indiji želeo da izgradi put, oni su angažovali kompaniju Prashant Surveys, geodetsku firmu specijalizovanu za 3D mobilno mapiranje.

Pogledajte savete & stručna mišljenja i sarađujte sa kolegama na LinkedIn mreži.

VAŠ GEODETSKI PARTNER

Jedino Leica Geosystems ima 200 godina iskustva u oblasti geodezije. Pogledajte kako vas mi možemo podržati našim rešenjima za merenje i pozicioniranje vrhunskog kvaliteta.

UNAPREDITE VAŠE POSLOVANJE

Otkrijte kako vam  digitalizacija tehnologija i procesa može pomoći u poslovanju da kreirate nove mogućnosti, ostanete konkurentni i povećate produktivnost.

GEODETSKA REŠENJA

Bez obzira na kompleksnost projekta, u okviru našeg širokog portfolija za  merenje, pozicioniranje, vizuelizaciju, ćete naći rešenje koje će vam pomoći da budete…

UNAPREDITE VAŠE ZNANJE

Steknite nove veštine da bi ste bili efikasniji i pravovremeno reagovali na poslovne zahteve. Otključajte potencijal da bi ste ponudili bolje, brže i specijalizovanje usluge…