Projektovanje i snimanje zgrada

Precizno snimanje postojećeg okruženja kako bi obezbedili da projektovanje zgrade započne na pravi način.

Obezbedite menadžment, procesiranje, analizu i kontrolu kvaliteta podataka merenja. Započnite gradnju na pravi način sa Leica Infinity softverom.

Bilo da se radi o snimanju iz vazduha, sa zemlje ili pod zemljom, vi možete efikasno da prikupite podatke kako biste generisali 3D digitalne blizance. Kreirajte 3D modele novog projekta u CAD & BIM softveru i prenesite projekat iz kancelarije na teren u kompletnom BIM digitalnom radnom procesu.

Snimite kompletnu situaciju na lokaciji da biste započeli projekte na pravi način

Izvođači građevinskih radova moraju izbegavati skupe greške i završiti projekte na vreme i u okviru budžeta. Otuda, nacrti za građevinske projekte moraju biti zasnovani na tačnim i potpunim podacima koji pružaju precizno i jasno razumevanje situacije na lokaciji, projekta i izazova koji su prisutni. Geodeti su stručnjaci koji daju podatke koji obezbeđuju podatke koji čine osnovu projekta kao BIM modela. Naša rešenja vam omogućavaju da prikupite najpotpunije i najtačnije podatke iz vazduha, sa zemlje ili pod zemljom kako biste obezbedili pouzdane rezultate koji se mogu vizuelizovati i kojima se može upravljati. Omogućavamo vam da digitalno snimite i mapirate ono što može videti  ili izmaći oku, kao što su podzemne instalacije, kroz oblake tačaka ili fotografije kako biste podržali optimizovano projektovanje i planiranje.

Idite korak dalje od digitalnog blizanca u svojim građevinskim projektima

Priprema za uspešno izvođenje građevinskog projekta zahteva posedovanje kompletnog skupa podataka koji odražavaju realnost gradilišta. Geodeti obezbeđuju digitalne blizance – ili digitalne reprezentacije stvarnosti – potrebne za izgradnju projekata. Naša rešenja vam omogućavaju da pored digitalnih blizanaca kreirate i pametne digitalne realnosti, dodajući prikupljanje i analizu podataka u realnom vremenu. Bilo da snimate velike komercijalne objekte, krovove, fasade ili unutrašnje prostore, mi vam obezbeđujemo opremu koja odgovara svrsi da završite posao na najbrži i najefikasniji način. Omogućite skeniranje BIM servisa sa najpreciznijim i najpotpunijim podacima iz oblaka tačaka i mnogim drugim podacima pre izgradnje da biste uticali na uspeh građevinskih aktivnosti.

Povežite podatke o projektu iz kancelarije sa terenom tačno i u realnom vremenu

Cilj geodeta je da kompletan projekat odgovara stvarnosti pre početka sledeće faze realizacije. Oni su u najboljoj poziciji da osiguraju da se komercijalni i stambeni građevinski projekti grade u skladu sa specifikacijama. Opremljeni rešenjima Leica Geosystems, geodeti optimizuju radne procese i poboljšavaju saradnju između terena i kancelarije u cilju boljeg izvršenja projekta. Naša rešenja povezuju kancelarijske i terenske podatke i kompatibilna su sa CAD i BIM softverom, pomažući vam da kreirate 3D modele koji čine osnovu BIM digitalnih radnih procesa. Ubrzavamo radne procese u fazi projektovanja pomoću softvera i aplikacija koje pružaju vizuelizaciju u realnom vremenu, verifikaciju i kvalitetne rezultate.

Pogledajte naša rešenja koja se koriste u fazi projektovanja i snimanja zgrada

Uspostavljanje visoko kvalitetnih geodetskih mreža za potrebe izgradnje

Najtačnije totalne stanice, terenski softver i GNSS

Leica Geosystems pruža kompletan portfolio totalnih stanica i GNSS rešenja kako bi se osiguralo da projekti započnu sa najpreciznijom mrežom kako bi bili na pravom putu. Softver Leica Captivate daje pouzdane rezultate na terenu kako bi osigurao pouzdane rezultate pre napuštanja lokacije.

Vodeća preciznost sa Leica Geosystems digitalnim nivelirima

Digitalni niveliri kompanije Leica Geosystems obezbeđuju nivelanje sa najvećom preciznosti. Sa viziranjem uz pomoć slike i auto-fokusom, efikasnost je maksimizirana, a zamor korisnika minimiziran. Ugrađene aplikacije obezbeđuju da se rezultati mogu proveriti na licu mesta kako bi se izbegle skupi ponovni izlasci na teren.

Izvršite rigorozno izravnanje mreže pomoću Leica Infinity ili MicroSurvey STAR*NET softvera

Kada se završi prikupljanje podataka za mrežu objekta, konačne koordinate se isporučuju nakon izravnanja mreže. I Leica Infinity i MicroSurvey STAR*NET su dizajnirani da integrišu merenja sa svih senzora radi izravnanja. Izravnate koordinate se mogu deliti sa terenskim timovima preko Leica Exchange servisa ili direktno poslati za korišćenje ekipama na terenu.

Precizno snimite postojeće stanje i objekte za vaš građevinski projekat

Snimite situaciju unutar i izvan objekata sa zemlje pomoću laserskih skenera

Da bismo replicirali fizički svet i pretvorili ga u digitalnog blizanca ili virtuelno okruženje, koristite naša rešenja za 3D lasersko skeniranje: Leica ScanStation P-seriju za najveću preciznost i najveći domet, Leica RTC360 za najveću produktivnost i Leica BLK360 za manje lokacije i enterijere koristeći Leica Cyclone FIELD 360. Kada se podaci prikupe izuzetnom brzinom i najvišim kvalitetom sa terena, mogu se deliti direktno preko Leica TruView Cloud-a ili HxDR-a (Hexagon Digitalna Realnost), povezujući više lokacija i timova koji rade sa istim izvorom u isto vreme. Podaci se mogu dalje obraditi, optimizovati, upravljati i isporučiti pomoću Cyclone REGISTER 360, Leica Cyclone 3DR, Cyclone ENTERPRISE i Leica CloudWorx za vizuelizaciju, izdvajanje, analizu, saradnju i deljenje, omogućavajući vam da izvučete maksimum iz proizvoda visoke vrednosti.

Snimite unutrašnjost i spoljašnost zgrade uz pomoć mobilnog mapiranja

Revolucionarni ručni Leica BLK2GO sa aplikacijom BLK2GO Live je laserski skener za obradu slika koji stvara 3D digitalnog blizanca dok hodate kroz prostor. Jedno dugme je sve što vam treba; to je najbrži i najlakši način za skeniranje velike zgrade, teško pristupačnih lokacija ili složenih struktura. Kada je potrebna veća preciznost, preporučuje se rešenje za mobilno mapiranje Leica Pegasus:BackPack koji se može nositi. Kada se podaci uhvate, oni se obrađuju i optimizuju pomoću Leica Cyclone Pegasus OFFICE za vizuelizaciju, izdvajanje, analizu, saradnju i deljenje, omogućavajući vam da izvučete maksimum iz visoko vrednih isporuka.

Snimite situaciju na lokaciji tačku po tačku

Snimanje detaljnih uslova na lokaciji je od suštinskog značaja za kreiranje tačnih podloga za projektovanje pre nego što nastavite sa građevinskim aktivnostima. Maksimizirajte efikasnost pomoću Leica TS16 i Leica AP20 AutoPole, prikupljajte oblake tačaka pomoću Leica MultiStation MS60 ili pozicionirajte i merite na slikama pomoću Leica GS18 I. Sa softverom Leica Captivate na terenu, možete da snimite sve tačke i linije na terenu da biste obezbedite minimalnu naknadnu obradu u kancelariji i obezbedite rezultate spremne za početak aktivnosti projektovanja zgrade. Obrada oblaka tačaka je jednostavna sa Leica Infinity softverom.

Snimite zgrade iz vazduha

Leica BLK2FLY je prvi na svetu potpuno integrisan LiDAR UAV - autonomni leteći laserski skener sa naprednim izbegavanjem prepreka za lako snimanje stvarnosti iz vazduha. Geodeti mogu da snime fasade zgrada, krovove i građevinska okruženja kako bi kreirali 3D oblake tačaka tokom leta. Uz pomoć aplikacije BLK2FLY Live sa nekoliko dodira na tabletu možete jednostavno konfigurisati letenje. Definišite svoju oblast skeniranja, pritisnite dugme i spremni ste za poletanje. Direktno pošaljite svoje podatke u HxDR uz automatsku konverziju u OBJ i vizuelizaciju zasnovanu na oblaku ili prenesite svoje podatke u Leica Cyclone REGISTER 360 da biste nastavili sa radom BIM radnim procesima u Cyclone 3DR softveru.

Snimite podzemne objekte

Bezbednost je najvažnija u izgradnji, a poznavanje svega o gradilištu pre početka izgradnje je od suštinskog značaja za sigurnost. Koristeći georadar GPR (Ground Penetrating Radar), Leica DSX rešenje za detekciju komunalnih usluga lako detektuje podzemne komunalije. Leica DSX maksimizira produktivnost sa najsavremenijim softverom koji automatizuje analizu podataka i kreira 3D mapu pomoći direktno na licu mesta. Mapa komunalnih usluga se zatim može eksportovati u vodeće CAD formate i direktno uvesti u softver za kontrolu mašina Leica Geosystems Leica MC1 kako bi se povećala bezbednost izbegavanjem udara komunalnih preduzeća tokom izgradnje zgrade.

Projektujete sa slobodom i vizuelizujte svaku fazu radnog procesa

Detailjni projekat sa CAD, BIM i AI rešenjima

Naša rešenja omogućavaju projektnim timovima da kreiraju preciznije i realnije BIM modele tokom faze projektovanja. U BricsCAD-u, modernom 2D/3D CAD & BIM-u, alati za veštačku inteligenciju (AI) mogu automatski da konvertuju koncepcijske modele studija u potpuno klasifikovane BIM modele. Projektanti mogu da automatizuju i ubrzaju obične ili naporne zadatke pomoću radnih procedura koje pokreće veštačka inteligencija

Vizuelizujte i efikasno sarađujte

Leica Infiniti, LISTECH Neo i MicroSurveyCAD pružaju alate za uvoz podataka o projektu zgrade iz svih vodećih paketa. Projekat se kvalitetno može proveriti pre završetka i poslati direktno u Leica Captivate koristeći Leica Exchange cloud servis. Sa Infiniti kancelarijskim softverom i terenski softverom Leica Captivate, možete dobiti direktan pristup svom AutoDesk BIM 360° nalogu ili Bricsis 24/7 da biste obezbedili efikasan pristup najnovijim podacima o projektu. Koristeći Bricsys 24/7 kao CDE (Common Data Environment) baziran na oblaku, zainteresovane strane i vlasnici mogu efikasno pregledati projekte i planove, sarađivati na rešenjima, upravljati dokumentima i automatizovati radne procese. Tehnologija otkrivanja sukoba takođe pomaže da se identifikuju potencijalni problemi u izgradnji tokom faze projektovanja koji se mogu rešiti bez dodatnih radova, kašnjenja u rasporedu ili prekoračenja budžeta.

Digitalna Realnost – Vizuelizujte modele zgrada

HxDR je cloud-bazirana platforma za vizuelizaciju i razmenu prostornih podataka i servisa. Pristupite preciznim prostornim podacima za potrebe projektovanja i prikažite vašim klijentima izuzetnu 3D vizuelizaciju koja može pomoći u donošenju odluka. Korisnici mogu učitati CAD crteže ili modele objekata I postaviti ih na realne lokacije za lakše sagledavanje realnosti.

Obezbedite dublji uvid u svoje urbane projekte i planiranje izgradnje

HxGN Content Program je najveća svetska baza podataka snimaka iz vazduha visoke rezolucije, podataka o nadmorskoj visini, 3D modela i analitike širom Sjedinjenih Država i Evrope. Kvalitet bez presedana je idealna osnova za mašinsko učenje i AI aplikacije za ekstrakciju i klasifikaciju objekata. Uz trenutni pristup, možete daljinski planirati i proceniti gradilišta sa visokokvalitetnim osnovnim mapama. Slike iz vazduha su dostupne u rezoluciji od 15 cm u urbanim sredinama i rezoluciji od 30 cm u širim oblastima. Jasne slike profesionalnog nivoa bez oblaka koje se strimuju ili preuzimaju pomažu projektu da ostane u skladu sa planom i budžetom.

Uspešni primeri iz prakse

Korišćenje tehnologije laserskog skeniranja za rekonstrukciju

Pročitajte kako je firma RM Surveys obezbedila BIM model područja površine 90,000m2 u Australiji namenjen arhitektima, inženjerima i menadžerima kako bi precizno planirali potrebne radove.

Laing O'Rourke - Centre moderne gradnje

Koristeći najnovije trendove u geodeziji, korisnici mogu tokom kompletnog životnog ciklusa izgradnje mogu koristiti podatke za donošenje odluka. Ovih 5 tehnologija menjaju pravila igre I dižu digitalnu gradnju na viši nivo.

Lasersko skeniranje transformiše efikasnost firme Faithful Registered Surveying u Japanu

Pročitajte kao je ova Japanska kompanija obezbedila nove servise kompanijama koje se bave građevinarstvom i nekretninama i projektantskim biroima.

Pogledajte savete & stručna mišljenja i sarađujte sa kolegama na LinkedIn mreži.

VAŠ GEODETSKI PARTNER

Jedino Leica Geosystems ima 200 godina iskustva u oblasti geodezije. Pogledajte kako vas mi možemo podržati našim rešenjima za merenje i pozicioniranje vrhunskog kvaliteta.

UNAPREDITE VAŠE POSLOVANJE

Otkrijte kako vam  digitalizacija tehnologija i procesa može pomoći u poslovanju da kreirate nove mogućnosti, ostanete konkurentni i povećate produktivnost.

GEODETSKA REŠENJA

Bez obzira na kompleksnost projekta, u okviru našeg širokog portfolija za  merenje, pozicioniranje, vizuelizaciju, ćete naći rešenje koje će vam pomoći da budete…

UNAPREDITE VAŠE ZNANJE

Steknite nove veštine da bi ste bili efikasniji i pravovremeno reagovali na poslovne zahteve. Otključajte potencijal da bi ste ponudili bolje, brže i specijalizovanje usluge…