Top 5 stvari koje treba da ispuni geodetski terenski softver

Softver je centar korisničkog iskustva, jer nam omogućava da pristupimo, delimo, kreiramo i obrađujemo digitalne podatke na intuitivan i produktivan način, uz korišćenje brojnih aplikacija. Bilo da tražite softver koji je jednostavan za korišćenje na svim vašim

GNSS prijemnicima i totalnim stanicama ili ste se već standardizovali na korišćenje Leica Captivate terenskog softvera, ovaj tekst ima za cilj da vas usmeri na to na šta treba obratiti pažnju prilikom izbora terenskog softvera.

1. Tražite terenski softver koji će vam pomoći da unapredite stvari koje radite svakodnevno

Da li vaš terenski softver pojednostavljuje vaše radne procese? Da li vam pomaže da izaberete (i koristite) prave podatke i alate?

Geodeti često imaju potrebu da ponavljaju rutinske zadatke, ponekad I više puta u toku dana, kao što je setovanje totalne stanice, promena kodova u toku prikupljanja podataka, ili prelazak sa prizme na laser. Pored jednostavnijeg zauzimanja stanice, terenski softver može značajno pojednostaviti svakodnevne zadatke, kao što su kodiranje, spajanje detalja, I obeležavanje tačaka I linija. Jednostavno obavljanje ovih fundamentalnih elemenata je veoma važno za uspešan rad.

Captivate je dizajniran od strane geodeta i inženjera. Samim tim ti profesionalci razumeju potrebe i izazove sa kojima se geodeti susreću svakoga dana na terenu. Bilo da je u pitanju topografski premer, obeležavanje puteva, pruga ili tunela, monitoring skeniranje, GNSS merenje ili bilo koji drugi posao: možete biti sigurni da Captivate ima program napravljen da reši bilo koji zadatak.

Captivate obezbeđuje jednostavne radne procese u cilju pomoći korisnicima da uspešno završe svakodnevne poslove (kao što je obeležavanje ili provera referentne linije, projekta puta, pruge  ili tunela, ili računanje zapremine materijala) ili nešto detaljnije zadatke (kao Auto Setup, Automatsko obeležavanje, menadžment instalacija, ili snimanje cevovoda.)

2. Tražite terenski softver koji je jednostavan za korišćenje, intuitivan i interaktivan

Koliko vremena je potrebno da postanete familijarni sa terenskim softverom? Da li vam obezbeđuje automatizovane procedure? Da li su podaci pregledni i grafički prikazani?

“Intuitivno” znači nešto što izgleda poznato, što se lako može naučiti, jasno i konzistentno, dok “interaktivno” upućuje na to da se sa njim može lako raditi. Geodetski terenski softver treba biti intuitivan što je to više moguće, ali takođe treba da bude moćan i efikasan. On treba, ne samo, da omogući prikupljanje podataka, već da vam pomogne u interakciji i analizi vaših podataka.

Od osnovnog nivoa do stručnjaka koji treba da obavljaju visoko-tehničke zadatke, Captivate pruža intuitivno i jedinstveno korisničko iskustvo. Jednostavan je za upotrebu, dolazi sa poznatom tehnologijom “na dodir” i aplikacijama lakim za korišćenje, plus njegovo jednostavno kodiranje omogućava brzo kreiranje podataka spremnih za rad u CAD okruženju.

Osim jasnog i atraktivnog izgleda sa prilagodljivim i interaktivnim prikazom podataka na ekranu, Captivate pruža jasan grafički 3D prikaz prikupljenih podataka, intuitivno kodiranje, napredne automatizovane rutine i opsežna COGO računanja, pružajući zadivljujuće iskustvo.

3. Potražite geodetski softver koji vam omogućava da donosite odluke direktno na terenu interakcijom i pregledom podataka u 3D

Da li vam softver za geodetske terene omogućava da donosite brže odluke dok ste još na terenu koristeći bogate 3D podatke, kao što su oblaci tačaka? Da li treba da se vratite u kancelariju da biste prebacili podatke u softver za naknadnu obradu?

Geodeti vrše 3D merenja i koriste i kreiraju 3D modele; međutim, godinama su samo 2D koordinate bile grafički prikazane u terenskom softveru. Svi živimo u 3D svetu ¬– komuniciramo putem CAD fajlova, DXF-ovova, IFC-ovima, pa čak i ASCII datoteka koje sadrže 3D podatke. Stoga, moramo biti u mogućnosti da gledamo i komuniciramo I u 3D!

Captivate omogućava da se 3D podaci vide i da sa njima stupa u interakciju u 3D – ne samo na jednom mestu već u celom softveru. Sa mogućnošću spajanja preklapanja izmerenih tačaka, 3D modela i oblaka tačaka u jedan prikaz, Captivate korisnici mogu da manipulišu prikazom kako bi tačno kreirali i proveravali bilo koji rad na licu mesta. Sa Captivate softverom, geodeti mogu da donose odluke direktno na terenu vršeći detaljnu analizu podataka, kao što je korišćenje oblaka tačaka za analizu ravnosti ili provere izvedenog stanja.

4. Potražite softver koji vam omogućava da uštedite vreme kada radite na više projekata i sa različitom opremom

Da li se softver može koristiti na svim TPS i GNSS instrumentima u vašem portfolio? Da li treba da naučite drugačiji softver za svaki instrument? Možete li verovati podacima koje instrument prikuplja?

Geodeti mogu imati nekoliko geodetskih ili građevinskih projekata istovremeno i moguće je da se svakodnevno prelaziti sa između njih. To ne znači samo da odnesete svoj instrument na novu lokaciju, već i da promenite posao, podatke o stanici, podatke o projektu, koordinatni sistem, itd. Korišćenje jednog standardnog terenskog softvera na više instrumenata omogućava kohezivno radno okruženje, štedi vreme prilikom promene projekata i vreme potrebno za obuku.

Leica Captivate podržava širok portfolio instrumenata. Terenski softver je prisutan na terenskim kontrolerima i tabletima, Leica CS20 terenskom kontroleru i Leica CS30 i CS35 terenskim tabletima. Captivate se može koristiti direktno na više totalnih stanica, uključujući novu generaciju totalnih stanica i MultiStation, stare stanice, kao i neke manuelne koje ne proizvodi Leica Geosystems. Kao i naši najnoviji GNSS prijemnici, uključujući GS18T, GS18 I, GS16 i GS07.

Kada koristite Captivate u bilo kom od gore navedenih instrumenata, promena posla se obavlja jednostavnim prevlačenjem na početnoj tabli. Captivate korisnici mogu da izaberu posao ili projekat, aktivirajući povezani crtež, fajl sa koordinatama ili osovinu u pozadini. Korisnici imaju opciju da prikažu ili sakriju tačke i linije. Korisnici takođe mogu izabrati nekoliko poslova koji sadrže kontrolne i projektne podatke i povezati ih sve sa istim radnim poslom.

5. Izaberite terensko softversko rešenje koje je podržano pouzdanim uslugama i globalnom podrškom

Da li vaše rešenje dolazi sa profesionalnom podrškom i uslugom u vašem regionu? Da li vaš softver nudi povezivanje sa oblakom u cilju prenosa podataka i deljenja fajlova? Možete li pristupiti materijalu za obuku i učenje?

Ugodno iskustvo pri korišćenju merne tehnologije prevazilazi softver i hardver i uključuje saznanje da možete računati na pouzdanu podršku. Podrška dolazi u mnogim oblicima, bilo kao usluga koja vam pomaže da budete produktivniji, kao iskusni tehničar koji će vam pomoći da rešite probleme, održavajući vas produktivnim, ili kao centar za obuku ili učenje kako biste izvukli maksimum iz rešenja.

Leica Captivate iskustvo prevazilazi osnovne elemente angažovanja softvera i preciznog hardvera, i uključuje još i pouzdane usluge i podršku. Sa globalnom mrežom podrške i više od 250 servisnih centara širom sveta, možete biti sigurni da će iskusni tehničar biti spreman da reši sve probleme. Captivate funkcionalnosti će vam takođe pomoći da koristite podatke uz Leica Exhange servis, WMS i WFS servise i još mnogo toga. Uz neometani prenos podataka, možete brže da obrađujete informacije u kancelariji pomoću Leica Infinity softvera i izvozite ih u softver za dalju obradu.

Sve ovo je zaokruženo onlajn resursima i alatima za učenje kako bi se maksimalno iskoristilo vaše rešenje.

U potrazi za geodetskim terenskim softverom, trebalo bi da procenite celokupno iskustvo i pogledate sve komponente rešenja, uključujući hardver, softver i usluge. Da biste izvukli maksimum iz najboljeg hardvera, ima smisla koristiti softver koji je posebno dizajniran da ga osnaži. Instrumenti koje softver pokreće moraju biti u stanju da izvrše bilo koji zadatak pod bilo kojim uslovima, obezbeđujući vam da su prikupljeni podaci tačni i pouzdani.

VAŠ GEODETSKI PARTNER

Jedino Leica Geosystems ima 200 godina iskustva u oblasti geodezije. Pogledajte kako vas mi možemo podržati našim rešenjima za merenje i pozicioniranje vrhunskog kvaliteta.

UNAPREDITE VAŠE POSLOVANJE

Otkrijte kako vam  digitalizacija tehnologija i procesa može pomoći u poslovanju da kreirate nove mogućnosti, ostanete konkurentni i povećate produktivnost.

GEODETSKA REŠENJA

Bez obzira na kompleksnost projekta, u okviru našeg širokog portfolija za  merenje, pozicioniranje, vizuelizaciju, ćete naći rešenje koje će vam pomoći da budete…

UNAPREDITE VAŠE ZNANJE

Steknite nove veštine da bi ste bili efikasniji i pravovremeno reagovali na poslovne zahteve. Otključajte potencijal da bi ste ponudili bolje, brže i specijalizovanje usluge…