Konstrukcija i izgradnja puteva

Budite sigurni da se vaš projekat puta ili auto-puta realizuje po planu I da svako raspolaže najnovijim projektnim podacima.

Postoji posebna aplikacija za puteve Leica Captivate Road App – specijalizovana za geodetske radove na putevima

Obezbedeite najnovije projektne podatke, održavajte projekte u toku sa rešenjima za tačno iskolčavnje, obezbeđujte kontrolu napretka i dovršite konačnu kontrolu izvedenih radova na najbezbedniji, najbrži i najpotpuniji način.

Bezbedna izgradnja

Poslodavci i radnici treba da stvore bezbedno radno okruženje i da preuzmu aktivnu ulogu u ublažavanju opasnosti. Prava oprema i metode značajno doprinose tome. Od tehnologije beskontaktnog merenja do sistema za izbegavanje sudara, Leica Geosystems pruža prava rešenja za bezbednost vašeg projekta. Pored toga, Leica Geosystems isporučuje najnaprednije proizvode za praćenje i izveštavanje o stabilnosti građevinskog objekta i njegovog okruženja.

Držite projekte na oku

Prilikom izgradnje puteva, problemi se moraju izbeći ili identifikovati pre nego što postanu dugotrajni i skupi. Da biste pratili napredak projekta i donosili pravovremene odluke, ažurirani podaci moraju efikasno da se razmenjuju između svih zainteresovanih strana u pravo vreme u ispravnom formatu. Pomažemo vam da rano identifikujete probleme. Leica Geosystems rešenja omogućavaju svim zainteresovanim stranama – geodetima, inženjerima, šefovima, operaterima mašina, pa čak i radnicima na gradilištu, da identifikuju, podele i sarađuju na vreme. Naša rešenja su u skladu sa BIM/IFC standardima u svakoj fazi radova.

Izbegavajte gubitke i ponavljanje radove

Rešenja kompanije Leica Geosystems čine inženjerske izazove transparentnijim, razbijaju komplikovane sekvence u jednostavne procedure korak po korak i obezbeđuju pravovremeno izveštavanje o trenutnom stanju. Sve ovo pomaže da otpad i ponavljanje radova postanu stvar prošlosti na vašem projektu digitalne izgradnje. Naša rešenja vam daju samopouzdanje da tačno odredite projekat i obezbedite kontrolu direktno na licu mesta kako biste identifikovali odstupanja od projekta koja izazivaju skupe gubitke i završili konačnu kontrolu izvedenog stanja na najbezbedniji, najbrži i najefikasniji način. Podržavamo vas sa opremom za izvođenje najtačnijih merenja kako bismo osigurali da je izgradnja u skladu sa projektom.

Pogledajte naša rešenja za konstrukciju, izgradnju puteva i auto-puteva

Obeležavajte brže, bezbednije i tačnije nego ikada pre

Povećajte produktivnost na licu mesta pomoću digitalnog rednih procedura

Pomoću terenskog softvera Leica Captivate koji je jednostavan za korišćenje i aplikacije za puteve, osovine puta se mogu lako izabrati i obeležiti. Iskolčenje trasa autoputa i puta je znatno brže sa Leica TS16 u kombinaciji sa Leica AP20 AutoPole ili Leica GS18 T. Uz impresivnu grafiku na terenu, proveravanje napretka i kvaliteta je jednostavno, a produktivnost je maksimizirana. Geodeti mogu da provere ravnost površina puta pomoću aplikacije Leica Captivate Inspect Surface koja je uključena u MS60 MultiStation. Aplikacija poredi skenirane površine sa dizajnom koristeći toplotnu mapu direktno na licu mesta. Najnoviji podaci o dizajnu mogu se direktno poslati na teren koristeći Leica Infinity i Leica Exchange. GNSS tačnost i kvalitet su obezbeđeni korišćenjem RTK korekcija VekomNET GNSS Mreže.

Osposobite ljudstvo na gradilištu da sprovode zadatke obeležavanja i kontrole

Za one koji nisu geodeti, Leica iCON građevinski softver i senzori pružaju intuitivno rešenje za maksimiziranje kvaliteta i efikasnosti. Podržavajući i Leica iCON totalne stanice i Leica iCON pametne GNSS antene, terenski softver Leica iCON sajt nudi rešenje koje se lako koristi za postavljanje trasa puta i pratećih karakteristika. Osigurajte da se koriste najažurnije dizajnerske datoteke tako što ćete ih poslati direktno korisnicima na licu mesta pomoću Leica Infiniti i Leica ConX. Za najveću produktivnost, Leica iCON totalne stanice se mogu kombinovati sa Leica AP20 AutoPole za zadatke iskolčenja.

Efikasni geodetski radovi na izgradnji puteva i autoputeva

Na građevinskim projektima gde se može angažovati dovoljan broja osoblja, mogu koristiti Leica FlexLine i Leica iCON manualne totalne stanice. Obeležavanje i provera se mogu obaviti pomoću moćnog softvera Leica Captivate, aplikacije za puteve, poznatog softvera FlexField i intuitivnog softvera Leica iCON sajt za osobe koje nisu geodete. Sa jedinstvenom funkcijom AutoHeight može se uštedeti vreme i eliminisati greške prilikom merenja visine instrumenta.

Povećajte produktivnost i bezbednost na gradilištu sa Leica Geosystems rešenjima

Rešenja za kontrolu mašina za povećanje produktivnosti

Primena tehnologije upravljanja mašinama omogućava efikasnost izgradnje. Leica Geosystems nudi kompletan portfolio rešenja za kontrolu mašina. Sa jednom kontrolnom jedinicom, Leica MCP80, i zajedničkom softverskom platformom, Leica MC1 i Leica ConX, tačnost i brzina su povećane čak i za neiskusne operatere mašina. Jedno rešenje za softver i panele omogućava potpunu fleksibilnost za primenu u širokom spektru tipova mašina i brendova. Konzistentnost u dizajnu softvera u svim aplikacijama za kontrolu teških mašina smanjuje napore za obuku i optimizuje prijem novih zaposlenih.

Promenite način na koji prikupljate i prezentujete podatke na terenu uz Leica rešenja za lasersko skeniranje

3D lasersko skeniranje poboljšava način na koji se prikupljaju informacije o lokaciji i izveštava o promenama. Ono smanjuje operativne troškove uz manje osoblja i zastoja na lokaciji. Napravite visoko precizan digitalni blizanac gradilišta pomoću Leica Geosistems 3D laserskih skenera i aplikacije Cyclone FIELD 360. Brzo naknadno obradite i analizirajte podatke oblaka tačaka pomoću Cyclone REGISTER 360, Cyclone 3DR ili Leica Infinity za automatsko ekstrahovanje terena da biste kreirali TIN, proračune zapremine ili kreirali izveštaje o poprečnim presecima. Lako delite podatke digitalne stvarnosti direktno sa zainteresovanim stranama koristeći Leica TruViev Cloud.

Podignite svest radnika i pomozite u sprečavanju nesreća na gradilištu

Leica Geosistems rešenja za bezbednost u realnom vremenu povećavaju svest o bezbednosti radnika i vidljivost između radnika i operatera mašina kako bi se sprečili sudari između mašina i ljudstva, mašina i mašina i mašina i objekata.

Upravljajte rizicima na projetu u cilju veće bezbednosti uz pomoć skalabilnih monitoring rešenja

Povećajte bezbednost na licu mesta i smanjite investicije uz kampanjski monitoring

Izgradnja može biti opasna, a čuvanje ljudi i imovine je kritično. Preko Leica Geosistems monitoring rešenja, pomeranja na i oko gradilišta mogu se otkriti i preduzeti mere predostrožnosti. Kada su rizici mali, kampanjsko praćenje, uz merenja koja se sprovode sa postojećom opremom što ne zahteva dodatna ulaganja.

Poboljšajte efikasnost i minimizirajte greške uz poluautomatsko praćenje

Kada se očekuje veći rizik u građevinarstvu, ljudi i imovina mogu biti bezbedniji uz poluautomatski monitoring. Koristeći totalnu stanicu, Leica TPS aplikaciju za praćenje i Leica GeoMoS servis, merenja i analize se sprovode automatski. Rezultati se mogu vizualizovati i prikazati na mreži kako bi se ubrzao proces kako bi se osiguralo da se svi pokreti brzo identifikuju i da se preduzmu radnje kako bi se sve zaštitilo.

Povećajte bezbednost uz monitoring u realnom vremenu

Za potpuni mir, primenite Leica Geosistems rešenja za praćenje u realnom vremenu. Za projekte gde je velika verovatnoća strukturalnih pomeranja, praćenje u realnom vremenu je pravi izbor. Mnoge tačke se mogu identifikovati i automatski meriti u ciklusima 24/7 i odmah proveriti da li je došlo do pomeranja. Obaveštenja se šalju u realnom vremenu, a stručnjaci mogu odmah da odluče da evakuišu ugrožena područja. Čuvajte svoje gradilište i okolinu bezbednim uz Leica Geosistems rešenja za monitoring.

Inovativna i napredna kontrola izvedenog stanja

Povećajte produktivnost i odlučite na licu mesta

Sve faze izgradnje autoputa i puteva moraju biti proverene pre nego što se nastavi sa radovima, jer sva neotkrivena odstupanja od projekta postaju sve skuplja kako projekat napreduje. Pomoću terenskog softvera Leica Captivate koji je jednostavan za korišćenje i aplikacije za puteve, projekti se mogu lako izabrati i proveriti. Sa impresivnom grafikom na terenu, provere napretka i kvaliteta su jednostavne, a produktivnost je maksimizirana. Izvođenje provera sa Leica GS18 T i Leica TS16 u kombinaciji sa Leica AP20 AutoPole je znatno brže od tradicionalnih tehnika. Najnoviji podaci o projektu mogu se direktno poslati na teren koristeći Leica Infiniti i Leica Exchange. GNSS tačnost i kvalitet su obezbeđeni korišćenjem RTK servisa VekomNET GNSS Mreže.

Rešenje koje se lako koristi za proveru trase puta i još mnogo toga

Za one koji nisu geodeti, Leica iCON građevinski softver i senzori pružaju intuitivno rešenje za poboljšanje kvaliteta i efikasnosti. Podržavajući i Leica iCON totalne stanice i Leica iCON GNSS, terenski softver Leica iCON sajt nudi rešenje koje se lako koristi za proveru trase puta i povezanih karakteristika. Da bi se osiguralo da se koriste najažurnije datoteke dizajna, Leica Infiniti i Leica ConX osiguravaju da se najnoviji dizajni šalju direktno korisnicima na licu mesta. Za najveću produktivnost, Leica iCON totalne stanice se mogu kombinovati sa Leica AP20 AutoPole za poslove obeležavanja.

Sigurnija i brža verifikacija radova sa rešenjima za snimanje stvarnosti

I mobilni sistemi za mapiranje i 3D laserski skeneri mogu značajno da povećaju efikasnost obavljanja kontrole u potpunosti. Leica Pegasus TRK rešenje za mobilno mapiranje je posebno pogodno za mapiranje dugih delova autoputeva i puteva. Omogućujući rad sa sisitemom sa samo jednim opeartorom, TRK podržava bezbedan rad i ne zahteva zatvaranje puteva, štedeći značajne troškove. Svi konačni rezultati su kreirani u Leica Cyclone Pegasus OFFICE softveru. Za manje oblasti, ScanStation Leica P-serije isporučuju visokokvalitetne 3D podatke, prikupljaju do 1 milion poena u sekundi i mogu meriti na rastojanju do 1 km. Oblaci tačaka iz mobilnog mapiranja i laserskog skeniranja pružaju detaljan digitalni blizanac tako da možete proveriti da li je izgradnja pratila dizajn i da se faza projekta može sa poverenjem potpisati.

Primeri uspešnih korisničkih projekata iz prakse

Prikupljanje podataka na projektu puta

Pogledajte kako je koristeći 3D lasersko skeniranje, kompanija FAM Construction prikupljala informacije na terenu, kreirala izveštaje o promenama i obezbedila da sve bude u okviru tolernacija na 22 milje dugom projektu proširenja puta.

Inoviranje kontrole izvedenih radova

Otkrijte kako je Nova MS60 korišćena za 3D merenja oslonaca mosta i stubova u ispitivanju inovativne metode kontrole izgradnje za projekat i-Construction puta u Japanu.

Skeniranje opterećenih saobraćajnica

Sa 4.5 km tunela sa dve trostruke trake pod saobraćajem, kompanija Tritech je pratila površinu kolovoza koristeći potpuno automatizovani monitoring system na real-time bazi.

Pogledajte savete & stručna mišljenja i sarađujte sa kolegama na LinkedIn mreži.

VAŠ GEODETSKI PARTNER

Jedino Leica Geosystems ima 200 godina iskustva u oblasti geodezije. Pogledajte kako vas mi možemo podržati našim rešenjima za merenje i pozicioniranje vrhunskog kvaliteta.

UNAPREDITE VAŠE POSLOVANJE

Otkrijte kako vam  digitalizacija tehnologija i procesa može pomoći u poslovanju da kreirate nove mogućnosti, ostanete konkurentni i povećate produktivnost.

GEODETSKA REŠENJA

Bez obzira na kompleksnost projekta, u okviru našeg širokog portfolija za  merenje, pozicioniranje, vizuelizaciju, ćete naći rešenje koje će vam pomoći da budete…

UNAPREDITE VAŠE ZNANJE

Steknite nove veštine da bi ste bili efikasniji i pravovremeno reagovali na poslovne zahteve. Otključajte potencijal da bi ste ponudili bolje, brže i specijalizovanje usluge…