Konstrukcija & izgradnja tunela

Tokom konstrukcije tunela, geodeti vrše merenja brzo i precizno kako bi sprečili tehničke probleme i finansijski rizik.

Pogledajte kako vam Leica Captivate tunnel aplikacija može pomoći tokom izgradnje tunela.

Obezbedite tačno i pouzdano merenje i obeležavanje, proverite performanse mašine za bušenje tunela (TBM) i izmerite pomeranje infrastrukture. Računanje i izveštavanje u realnom vremenu omogućavaju geodetima da pruže detaljnu analizu kako bi povećali poverenje u vaš projekat izgradnje tunela.

Preciznost u vođenju TBM ili bušenju i miniranju u izgradnji tunela

Precizno vođenje mašina za bušenje tunela (TBM) i precizno iskolčenje za određene metode bušenja i miniranja su od vitalnog značaja za strukturalni integritet, produktivnost i bezbednost. Odstupanja uzrokuju kašnjenja, ugrožavaju integritet i povećavaju troškove. Korišćenje ispravnog rešenja je od suštinskog značaja za uspeh.
Leica Geosistems totalne stanice pružaju neuporedivu tačnost, pouzdanost i robusnost, držeći sve vrste tunela na pravom kursu. Pored toga, rešenja za monitoring beleže deformacije tla pre, tokom i posle izgradnje tunela omogućavajući inženjerima da budu obavešteni o veličini kretanja u okolini objekta.

Snažna i efikasna kontrola izvedenog stanja na licu mesta

Prilikom iskopavanja tunela od ključne je važnosti da se redovno i tačno proveravaju kvalitet radova. Postizanje preciznog poravnanja, osiguranje strukturalnog integriteta i optimizacija produktivnosti i sigurnosti oslanjaju se na naša geodetska rešenja.
Leica Geosistems doprinosi izgradnji tunela sa integrisanim rešenjima kao što je prva na svetu MultiStanica sa ugrađenim terenskim softverom koji omogućava neuporedivu tačnost i efikasnost za potrebe tunelskih merenja. Pristupite i analizirajte informacije bez napora direktno na terenu, poboljšavajući donošenje odluka na licu mesta, a takođe i bezbednost i produktivnost.

Poboljšajte bezbednost pomoću skalabilnog praćenjem stabilnosti objekta

Praćenje deformacija pruža informacije u realnom vremenu o pomeranju tla i izobličenjima tunela (npr. pomeranje, ovalizacija, konvergencija), omogućavajući donošenje brzih i važnih odluka kako bi se osigurala najveća bezbednost i efikasno upravljanje rizicima.
Pružajući korisne uvide, naše skalabilno rešenje za monitoring pomaže minimiziranju rizika i omogućava uspešan završetak projekta. Inženjeri mogu odmah da procene rizike pomoću perodičnih merenja ili konstantih merenja u realnom vremenu 24/7 i sprovedu protivmere. Naša rešenja optimizuju bezbednost tokom iskopavanja praćenjem zgrada i okolnih područja.

Otkrijte naša rešenja za izgradnju tunela

Povećajte produktivnost, tačnost i bezbednost na gradilištu sa Leica Geosystems rešenjima

Pripremite podatke o projektu tunela za rad na gradilištu

Leica Infinity nudi modul tunelske infrastrukture koji omogućava geodetima da pripreme potrebne podatke u okviru Leica ekosistema bez potrebe za dodatnim softverom drugih proizvođača. Besprekoran i pojednostavljen radni tok između kancelarije i terenskog softvera Leica Captivate povećava produktivnost i efikasnost uz laku konverziju CAD ili IFC modela u poprečne preseke i profile tunela. Za potpunu fleksibilnost, pripremljeni podaci se mogu direktno poslati na teren koristeći GeoCloud Drive, koji pokreće HxDR platforma.

Pouzdano i precizno navođenje mašine

Za mašine za bušenje tunela (TBM) može se koristiti Leica TS16 G, robotizovana totalna stanica opremljena moćnim laserskim vodičem, za podršku kontinuiranih procesa TBM praćenja i navođenja unutar tunela.

Leica Nova TS60, najpreciznija totalna stanica, pruža najbolja uglovna merenja u klasi, za kontinuirano i precizno izračunavanje i ažuriranje referentnih tačaka unutar tunela za određivanje smera tunela.

Bušite i minirajte brže uz automatizovane rutine

Tokom iskopavanja tunela, aplikacija Leica Captivate Stake Tunnel, omogućava geodetima da lako i efikasno obeleže bušotine i rupe za miniranje pomoću automatizovanih rutina, primenom šablona bušenja sa pozicioniranjem na čelu tunela bez obzira na neravnost površine

Inovativna i napredna kontrola izvedenog stanja za uštedu u troškovima

Inspekcija i izveštavanje u realnom vremenu pomoću aplikacije Inspect Surfaces

Aplikacija Leica Captivate Inspect Surfaces omogućava geodetima da donesu pravu odluku direktno na terenu upoređujići i analizirajući izvedeno stanje sa projektom tunela ili referentnim površima. Automatska površinska analiza generiše grafičku mapu u boji, pružajući interaktivnu, grafičku 3D vizualizaciju za brzu identifikaciju oblasti sa značajnim razlikama, I omogućava donošenje odluka na osnovu informacija na licu mesta.

Proverite i prijavite odstupanje u realnom vremenu pomoću aplikacije Captivate Check Tunnel

Za TBM i konvencionalne metode izgradnje tunela kao što su tuneli od prskanog betona (SCL), aplikacija Leica Captivate Check Tunnel može lako i automatski skenirati profile tunela na definisanim stacionažama i željenim gustinama tačaka. Ovo smanjuje vreme čekanja za analizu, a izračunata odstupanja u odnosu na projekat se vizualizuju naglašavajući oblasti nedovoljnog ili prekomernog iskopa. Za izgradnju tunela pomoću TBM-a, naša aplikacija obezbeđuje alatku za osovinu tunela, koja upoređuje projektovanu osovinu tunela sa izračunatom središnjom tačkom koja najbolje odgovara izmerenom kružnom profilu/prstenu. Sa nekoliko klikova napravljeni profili tunela se generišu direktno na terenu iz konvencionalno merenog ili skeniranog tunela kako bi se prijavila odstupanja od projekta.

Inspekcija i analiza tunela Leica Ciclone 3DR softverom

Za geodete koji dobijaju i manipulišu podacima skeniranja, postoji opcija za izvođenje analize tunela, otkrivanja gre[aka u projektu, ekstrakciju objekata i modeliranja za složene zadatke u kancelariji, sa Leica Cyclone 3DR. Skenirani oblak tačaka izgrađenog tunela može se uporediti sa projektom koji se koristi za generisanje izvedenih poprečnih preseka i izveštavanje o prekopu ili potkopu.

Optimizujte količinu betona i minimizirajte gubitke pomoću Leica ScanCrete rešenja

Sveobuhvatno ScanCrete rešenje kompanije Leica Geosistems optimizuje nanošenje prskanog betona i poboljšava efikasnost prikupljanja podataka, minimizira otpad i pojednostavljuje produktivnost, posledično smanjujući vreme izlaganja u opasnim okruženjima. Korisnici mogu da izvedu lako razumljivo, vizuelno izveštavanje o debljini betona na licu mesta ili u kancelariji pomoću tehnologije dokazane u industriji, za preciznu analizu u realnom vremenu.

Brza i precizna finalno snimanje izvedenog stanja

Kada je potrebna veća preciznost, Leica Nova MS60 MultiStanica skenira do 30.000 tačaka u sekundi (Hz) kako bi se merenje brzo završilo i dobo gust oblak tačaka. MS60 ima optimizovane modove skeniranja, uključujući zenitno skeniranje, što vam omogućava da značajno smanjite ukupno vreme skeniranja. Za veću efikasnost i brzinu u namenskom rešenju za skeniranje, Leica RTC360 3D laserski skener ima merni opseg do 130 metara i brzinu skeniranja do dva miliona tačaka u sekundi. Oblaci tačaka iz laserskog skeniranja pružaju detaljan digitalni blizanac, koji naknadno obrađen sa Leica Cyclone REGISTER 360 i Leica Cyclone 3DR omogućava analizu u odnosu na projekat tunela.

Upravljajte rizicima projekta tunela pomoću skalabilnih rešenja za monitoring

Povećajte bezbednost na licu mesta i smanjite investicije uz pomoć monitoringa

Zaštita ljudi i imovine je kritična tokom rada tunela. Otkrijte deformacije nakon izgradnje tunela i preduzmite mere predostrožnosti pomoću Leica Geosistems rešenja za monitoring. Kada su rizici mali i pristup nije ograničen, obično se vrši periodično ručno praćenje sa postojećom opremom kao što je LS15 digitalni nivelir ili TS16 totalna stanica, čime se izbegavaju veća ulaganja.

Poboljšajte efikasnost i minimizirajte rizike uz poluautomatsko praćenje

Kada se očekuje veći rizik ili je pristup ograničen tokom rada tunela, ljudi, infrastruktura i sredstva mogu biti bezbedni pomoću poluautomatizovanog monitoringa. Merenja i analize se sprovode poluautomatski, minimizirajući ljudsku grešku, optimizujući prikupljanje podataka i radni tok bez potrebe za osobljem koje obavlja ručno merenje na licu mesta koristeći visoko preciznu totalnu stanicu ili MultiStanicu, uz Leica TPS Monitoring aplikaciju i Leica GeoMoS Now! Survey Edition softver. Rezultati se mogu vizualizovati i prkazivati na internetu kako bi se ubrzao proces informisanja učesnika projekta i kako bi se osiguralo da se sva pomeranja brzo identifikuju i preduzmu radnje kako bi svo osoblje bilo bezbedno.

Povećajte bezbednost uz praćenje u realnom vremenu

Za potpuni mir, primenite Leica Geosistems rešenja za monitoring u realnom vremenu. Automatski monitoring je pravi izbor za projekte tunela sa visokim rizikom kretanja i na lokacijama gde je pristupačnost opasna. Tačke se mogu identifikovati i automatski meriti bilo totalnom stanicom, MultiStanicom, digitalnim nivelirom, GNSS ili geotehničkim senzorima i proveravati deformacije. Obaveštenja se šalju u realnom vremenu, a stručnjaci mogu odmah da odluče da evakuišu ugrožena područja. Održavajte rad tunela i okolinu bezbednim uz Leica Geosistems rešenja za monitoring koja kontinuirano obaveštavaju sve učesnike projekta.

Uspešni korisnički projekti

Bušenje tunela uz najvišu bezbednost

Britanska Nacionalna agencija za autoputeve preduzela je projekat izgradnje koji uključuje dva odvojena transportna tunela ispod najprometnijih autoputeva u Velikoj Britaniji. Najvažniji za njihov projekat bila je bezbednost putnika i strukturalni integritet puta. Otkrijte njihovo iskustvo na ovom visokorizičnom projektu i rešenja u koja polažu poverenje.

Pogledajte savete & stručna mišljenja i sarađujte sa kolegama na LinkedIn mreži.

VAŠ GEODETSKI PARTNER

Jedino Leica Geosystems ima 200 godina iskustva u oblasti geodezije. Pogledajte kako vas mi možemo podržati našim rešenjima za merenje i pozicioniranje vrhunskog kvaliteta.

UNAPREDITE VAŠE POSLOVANJE

Otkrijte kako vam  digitalizacija tehnologija i procesa može pomoći u poslovanju da kreirate nove mogućnosti, ostanete konkurentni i povećate produktivnost.

GEODETSKA REŠENJA

Bez obzira na kompleksnost projekta, u okviru našeg širokog portfolija za  merenje, pozicioniranje, vizuelizaciju, ćete naći rešenje koje će vam pomoći da budete…

UNAPREDITE VAŠE ZNANJE

Steknite nove veštine da bi ste bili efikasniji i pravovremeno reagovali na poslovne zahteve. Otključajte potencijal da bi ste ponudili bolje, brže i specijalizovanje usluge…