Specijalizovane aplikacije za geodetske poslove

Leica Captivate Programi: Digitalni geodetski alati

Leica Captivate poseduje veliki broj specijalizovanih aplikacija, namenjenih merenjima sa Leica GNSS prijemnicima, Totalnim Stanicama i MultiStanicama kao I Leica AP20 AutoPole sistemom. Programi funkcionišu kao digitalni alati tako da geodeti, kao što ste vi, mogu ubrzati svoj rad sa prilagođenim funkcijama koje se uklapaju i unapređuju već postojeće radne procedure. Saznajte više o Leica Captivate aplikacijama i prednostima koje vam pružaju.

Program za puteve - Road App

Obeležavanje osovina autoputeva i puteva i kontrola progresa i kvaliteta sa Leica Captivate Road programom.

Program za pruge - Rail App

Obeležavanje i izvođenje nove pruge ili merenje postojećih šina prema projektu sa Leica Captivate Rail programom.

Program za tunele - Tunnel App

Obeležavanje projekata tunela i merenje i kontrola postojećih tunela i profila sa Leica Captivate Tunnel programom.

Programi za obeležavanje tačaka i linija

Obeležavanje i kontrola tačaka i linija, od brzog obeležavanja 3D projekata do kontrole izvedenog stanja.

Programi za obeležavanje objekata i površi

Učinite vaš posao jednostavnijim i produktivnijim, obezbedite rezultate u realnom vremenu na terenu u toku obeležavanja i kontrole površi i objekata.

Programi za inženjersku geodeziju - COGO i računanje kubatura

Donesite odluke bez odlaganja zahvaljujući koordinatnoj geometriji (COGO) i računanju kubatura na terenu.

Želite da razgovarate sa Leica Captivate ekspertom?