Pametni 3D sistem za nadzor

BLK247 TEHNOLOGIJA

BLK247 kombinuje LiDAR, video, i termalne senzore

LiDAR

LiDAR senzor detektuje pokrete i promene u prostoru koristeći za to precizna laserska merenja, uz to vršeći klasifikaciju da li je uljez pretnja (ljudsko biće) ili ne predstavlja pretnju (životinja, odsjaj, drveće koje se njiše). Prikazana slika predstavlja konceptualni prikaz i realni podaci se mogu razlikovati.

Termalni senzor

Termalni senzor nadzire promene temperature u prostoru koji se nadzire. Prikazana slika predstavlja konceptualni prikaz i realni podaci se mogu razlikovati.

Video kamere

Dve RGB kamere nadziru prostor i mogu snimiti fotografiju i video u slučaju kada se desi neki predefinisani događaj. Prikazana slika predstavlja konceptualni prikaz i realni podaci se mogu razlikovati.

LiDAR

Nevidljivi laserski zrak sa 360 sa 270 stepeni pokrivenosti konstantno skenira prostor sa visokom preciznošću, i lako detektuje 3D promene u realnom vremenu.

Video

Sistem dvostrukih video kamera
nadzire istu oblast kao i LiDAR sistem i po potrebi snima video sekvence.

Termalni senzor

Četiri termalne kamere nadziru prostor u cilju određivanja promena temperature.

AI & Edge Computing

BLK247 ima integrisanu veštačku inteligenciju (AI) i edge computing u cilju analize podataka. Na ovaj način sistem pravi razliku između upada koji predstavlja pretnju i tada pokreće alarm.

Fuzija senzora

LK247 kombinuje snagu LiDAR, videa, termalne kamere, i veštačke inteligencije AI u cilju ispravnog alarmiranja. LiDAR određuje da li je čovek ušao u nadgledanu zonu i verifikuje podatke drugim senzorima i ako je tako definisano pokreće alarm.

BLK247

BLK247 x5 ima četiri termalne kamere koje prate temperaturu u nagledanom prostoru i mogu se koristiti i u spolja i u unutraš.

BLK247 i5 je idealan za zatvorene prostor koji ne zahtevaju zaštitu od prašine i vode ili nema potrebe za termalnim snimanjem.