Pratimo inovacije

Politika neprestanog razvoja i inoviranja

Laboratorija za etaloniranje organizacije Vekom Geo d.o.o. postoji na našem tržištu od 2003. godine.

Od 2003. do 2009. godine radila je kao metrološka laboratorija pod ovlašćenjima tadašnjeg Zavoda za mere i dragocene metale, nacionalne institucije koja se bavi i uređuje oblast metrologije. Od 2009. godine, stupanjem na snagu novog nacionalnog okvira infrastrukture kvaliteta u našoj zemlji,  radi kao akreditovana laboratorija za etaloniranje, pod sertifikatom Akreditacionog tela Srbije, broj sertifikata 02-025.

Od 2009. Laboratorija za etaloniranje je permanentno usavršavala i unapređivala svoj sistem menadžmenta, kvaliteta i tehničkih kompetencija, od čega bismo izdvojili:

Proširenje obima akreditacije 2013. godine – modernizacija meoda:

pored metoda za etaloniranje totalnih stanica (uključujući i theodolite i EDM daljinomere), nivelira i GNSS GPS sistema, proširen je obim akreditacije na još četiri metode:

  • etaloniranje 3D laserskih skenera metodom razvijenom u laboratoriji,
  • etaloniranje GNSS GPS-a standardnom metodom ISO 17123-8,
  • etaloniranje rotacionih lasera standardnom metodom ISO 17123-6, i
  • etaloniranje ručnih laserskih daljinomera standardnom metodom ISO 16331-1.

Proširenje obima akreditacije 2014. godine – lokacija:

Od 2014. godine Laboratorija za etaloniranje posluje na dve lokacije, proširila svoj obim poslovanja u svojstvu lokacije van teritorije Republike Srbije, koji je aktivnostima akreditacionog tela Srbije akreditovan početkom 2016. godine.Time je Bosna i Hercegovina dobila prvu i jedinu akreditovanu laboratorija za etaloniranje merila u geodeziji, građevini I srodnim oblastima.

Članstvo i aktivnosti u nacionalnom okviru metrologije i standardizacije od 2015. godine:

Laboratorija je postala član Grupacije za metrologiju u okviru Privredne Komore Srbije, čije aktivnosti se dovode u vezu sa metrologijom, overavanja merila, ocene usaglašenosti kao i etaloniranja merila. Pored toga, Laboratorija je u svojstvu člana uzela aktivno učešće u nacionalnoj komisiji za donošenje standarda iz oblasti optike, fotonike i zaštite očiju u Institutu za standardizaciju Srbije.

Proširenje obima akreditacije 2016. godine – Oblast zapremine:

U 2016. godini, Laboratorija je realizovala još jedno proširenje obima akreditacije, koje pored merila iz oblasti dimenzija (u geodeziji, građevini i srodnim oblastima) podrazumeva i etaloniranje mernih sudova iz oblasti zapremine (skladišnih rezervoara za čuvanje nafte i naftnih derivata).

Članstvo i aktivnosti u ISO međunarodnoj organizaciji, 2016 godina:

Od aprila 2016. godine Laboratorija u ime punopravnog člana kao delegat pristupa i aktivno učestvuje u radu ISO tehničkog potkomiteta koji na međunarodnom nivou razvija, definiše i usvaja standarde za oblast testiranja geodetskih merila, ISO TC172/SC 06.

Proširenje obima akreditacije 2018. godinelokacija: 

Od 2018. godine Laboratorija za etaloniranje posluje na tri lokacije, pored sedi[ta u Srbiji i lokacije u Bosni i Hercegovini, proširila je svoj obim poslovanja u svojstvu lokacije na teritoriju Crne Gore. Time je Crna Gora dobila prvu i jedinu akreditovanu laboratorija za etaloniranje merila u geodeziji, građevini I srodnim oblastima.